ansættelsesadvokater

Materiale fra arrangementer

Denne side indeholder materiale fra AnsættelsesAdvokaters arrangementer. Hvis vi efterfølgende har modtaget materiale fra indlægsholdere, kan du her finde det under de enkelte arrangementer.

Samlet materialesamling fra indlægsholderne.
Seminar 18. juni 2020

Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement
Seminar 25. februar 2020

Voldgift i Direktørsager
Seminar 23. januar 2020

10.-11. november Seminar og generalforsamling

14. – 16. september 2016, Strasbourg
Klik her

20. april 2016, seminar
Lønmodtagere og insolvente virksomheder – udvalgte problemstillinger

14. januar 2016, Gå-hjem arrangement
Den nye ansættelsesklausullov v/ Finn Schwarz
Forslag til lov om ansættelsesklausuler
Lov om ansættelsesklausuler

7. oktober 2014, Seminar
Domsoversigt ”HVILKEN PART ”TILHØRER” VIDNET
Højesterets kendelse
ISS Facility Services A/S mod SSG A/S og HM Sø- og Handelsrettens dom af 7. januar 2014 v /Advokat Mette Ravn Steenstrup
Kapring af medarbejdere, markedsføringslovens regler samt muligheden for fogedforbud/erstatningsansvar – Loyalitet og markedsføringslov v/ Advokat Mette Ravn Steenstrup
Kapring af kunder og medarbejdere – loyalitet og markedsføringslov v/ Mikael Marstal
Incitamentsordninger v/advokat Morten Langer
Variabel aflønning i den finansielle sektor v/ Nicole Offendal
Lidt mere om charteret og Domstolens nyeste praksis på det arbejds- og ansættelsesretlige område
v/ Dommer Jesper Svenningsen, Personaleretten

VIDNEBEVISET V/Peter Breum og Finn Schwarz

11. september 2014, Seminar
Lønmodtager og/eller medejer v/Advoakt Arvid Andersen
Lønmodtager og/eller medejer v/Advokat Morten Langer
Update på §2a – Private arbejdesgivere

19. juni 2014, Seminar
Ligebehandlingsnævnet v/ formand Tuk Bagger
Procesførelse for Ligebehandlingsnævnet v/advokat Marianne Granhøj

10. juni 2014, Seminar
120-dages reglen og EU-retten v/Underdirektør Charlotte Vester
120-dages-reglen – Hvad må arbejdsgiver spørge om? v/Jacob Sand og Arvid Andersen
Oplæg om status på 120-dages reglen og handicapbeskyttelsen v/ ph.d. studerende og tidl. adv. Christian Højer Schjøler
Hvordan tæller man til 120 v/HK
Udskrift af Østre Landsrets Dombog
Udskrift af Byretsdom

13. marts 2014, Seminar
Ole Andersen – vertikalt/horisontalt – v/advokat Morten Ulrich
EU-Domstolen og danske domstole – v/advokat Niels Banke, Kammeradvokaten
Chartret om grundlæggende rettigheder – V/advokat Yvonne Frederiksen
Forholdet mellem EU-ret og dansk ret – V/professor, dr.jur. Jens Kristiansen

 

Seminar og generalforsamling

Seminar 11. – 13. november 2021

Ansættelsesadvokaters om mediation

Seminar tirsdag den 24. august 2021

Seminar om arbejdstidsregler
Seminar den 16. juni 2021

Seminar om vederlagspolitik
mm.

Seminar den 13. april

 2021

11-12. november 2011, Seminar og generalforsamling

Seminar og generalforsamling den 11. og 12. november 2011 afholdes i år hos Konventum i Helsingør
Læs program og indkaldelse her

Se indlæg her:
Det psykiske arbejdsmiljø
Fratrædelsesaftaler
Recent developments – EU and Germany
Virksomhedsoverdragelse
Dansk-Svensk ansættelsesret
Workshop Dansk-Svensk ansættelsesret

19 september 2011, Seminar
Næste seminar den 19. september 2011 afholdes i Børssalen hos Dansk Erhverv
Invitation og program udsendes lige efter sommerferien
Læs invitation og program her

Se materiale her:
Introduktion – Christian K  Clasen
Arbejdsretlige konflikter – Jens Kristiansen
Asbjørn Jensen – DE 2011 foredrag
Debatoplæg Arbejdsretlige konflikter 2 – Christian Clasen
Præsentation – Jens Lund Mosbæk – Morten Schønning Madsen

23. marts 2011, Seminar
Konkurrencebegrænsende aftaler
Philip Davies præsentation
Vækstfonden – Konkurrencebegrænsende aftaler

12.-13. november 2010, Generalforsamling og seminar

Generalforsamling og seminarafholdt den 12. og 13. november 2010 på Sørup Herregård.
Program
Budget
Regnskab
Referat

Aldersdiskrimination v/advokat Peter Breum, Elmer & Partnere
Bevisbyrdeproblematikker v/Niels Banke, Kammeradvokaten
Bortvisning/afskedigelse – Ved manglende indlevering af lægeerklæring el. indlevering af mangelfuld lægeerklæring
Facebook i Hewlett-Packard v/Henrik Kirkeskov Kommunikationschef HP
Politik for brug af sociale medier i Hewlett-Packard (HP) Danmark
Forskelsbehandling pga alder
Social Media & Blogging Guidelines
Lægeerklæringer og 120-dages – reglen ved delvis sygdom V/Underdirektør i Dansk Erhverv, Charlotte Vester
Sociale medier på arbejdspladsen

Se billeder fra Generalforsamling og seminar 12. og 13. november 2010

8. september 2010, Seminar
Seminaret omhandlet whistleblowing
Se indlæg

17. marts 2010, Seminar

Kollektive overenskomsters ”afsmitning” på individuelle ansættelsesforhold

Den kompetencemæssige grænsedragning mellem de fagretlige organer og de almindelige domstole

Hvornår kan den organiserede medarbejder selv anlægge sagen mod arbejdsgiveren?

Kan arbejdsgiveren undgå at betale det samme krav to gange i forhold til den uorganiserede medarbejder?

Kan man tvinge medarbejderne til at deltage i forligsmægling og nævnsbehandling?

Overenskomstregulering som erstatning til lovgivning

Læs hele programmet

Se indlæg fra:
Asger Bagge-Jorgensen
Jens Kristiansen
Jens Lund Mosbek
Morten Ulrich
U.2009.1845H
UfR 2009 2387H

13. -14. november 2009, Generalforsamling og seminar

Afholdes på Comwell, Klarskovgaard i Korsør
Materiale til generalforsamlingen 14. november 2009
Referat GF 2009
Dagsorden
Budget 2009-2010
Skriftlig beretning
Årsregnskab 01.07.2008 – 30.06.2009
Workshop II – generelt
Atea
Devoteam
Mannax

Indslag fra Peter Mikkelsen
Indslag fra Bo Andersen
Indslag fra CSR
Nye regler i sygedagpengeloven

9. september 2009, Seminar

26. marts 2009, Seminar

14.-15. november 2008, Generalforsamling

3. september 2008, Seminar

7. april 2008, Seminar

Foreningens stiftelsesarrangement ”12 – 12”

November 2007, Generalforsamling

Bestyrelsens beretning

Jacob Goldschmidt, formand for foreningen, indledte med at takke for den massive og hurtige opbakning til foreningens etablering. Siden annonceringen i september er der kommet 224 medlemmer, og heraf har 116 valgt at deltage i åbningsseminaret den 16. – 17. november, som bestyrelsen har kaldt ” 12 – 12”.

Der er ikke kommet ændringsforslag til vedtægterne. Opgaven er nu at udfylde rammerne. Bestyrelsen har drøftet ERFA-grupper, forholdet til den nye brancheforening ”Danske Advokater”, som er under stiftelse m.v.

Bestyrelsen vil lægge op til en åben debat på generalforsamlingen om, hvad Ansættelsesadvokater skal beskæftige sig med. Ca. ¼ af foreningens medlemmer kommer fra ikke-advokatvirksomheder, så derfor har bestyrelsen valgt ikke at invitere en gæst fra den såkaldte ”styregruppe” vedrørende brancheforeningen. Ansættelsesadvokater skal først finde sine egne ben at stå på, og foreningen er først og fremmest en juridisk faglig forening.

Bestyrelsen har besluttet at man vil afholde ”Open Space” med det formål at generalforsamlingsdeltagerne individuelt får mulighed for at afgive, hvilke temaer de synes, at foreningen skal beskæftige sig med.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede derefter på skifte de overvejelser og spørgsmål, som bestyrelsen finder bør overvejes. Præsentationen skulle endvidere være til inspiration for drøftelsen i ”Open Space”.

Derefter præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer følgende (præsentationer er gengivet nedenfor):

Pernille Backhausen:

Forholdet til Advokatrådet
(Pernille er samtidig medlem af Advokatrådet)

Advokatrådets opgaver i dag.

• Varetage advokaternes interesser
Advokatsamfundet skal sørge for, at advokatstanden lever op til advokatprofessionens værdigrundlag og udfører deres arbejde kompetent.

• Føre et effektivt tilsyn
Advokatsamfundet fører tilsyn med advokaterne her i landet. Hvis vi synes, det ser ud til, at advokaten er på kant med reglerne, kan vi indbringe ham eller hende for Advokatnævnet.

• Vi virker for retssamfundet
Både i lovgivningsprocessen og i andre sammenhænge har Advokatsamfundet som mål at værne om borgernes retssikkerhed. Vi tager aktivt del i lovgivningsprocessen for at sikre både retssikkerhed og kvalitet i lovene. I den forbindelse afgiver vi hvert år knap 300 høringssvar. I godt 100 af dem – eller lidt over en tredjedel foreslår vi ændringer. Vi deltager i en lang række af de udvalg, der forbereder ny lovgivning. Advokatsamfundet tager også egne initiativer til ny lovgivning og kommer med inspiration til embedsmænd og politikere.

  • Hvad bliver Advokatrådets opgaver efter 1. januar 2008?
  • Hvordan kan samarbejdet være med Ansættelsesadvokater
  • Forholdet til den nye brancheforening
  • Høringssvar
  • Udvalgsarbejde
  • Idébank
  • Retssikkerhedsprogram
  • Pligtmæssig efteruddannelse

Pernille oplyste, at hendes tilknytning vil i tilfælde af genvalg alene være personligt og ikke et som medlem af Advokatrådet.


Asger Tue Pedersen og Arvid Andersen:
Læs hele referatet fra generalforsamlingen i vedhæftede dokument