01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Priskomiteen udpeger højesteretspræsident Børge Dahl til at modtage H. G. Carlsens pris.

 

    

 

På billedet ses Børge Dahl omgivet af fra venstre mod højre af foreningens formand Jacob Goldschmidt og Jens Kristiansen.

  

Børge Dahl har gennem mange år ydet et markant bidrag til udviklingen af det arbejds- og ansættelsesretlige område. Det er i første række sket gennem en omfattende dommervirksomhed, herunder som højesteretsdommer fra 1996 – præsident fra 2010 – og næstformand henholdsvis formand for Arbejdsretten fra 1998-2010. Gennem sin dommervirksomhed har Børge Dahl været med til at afsige en lang række domme om væsentlige, principielle ansættelsesretlige spørgsmål inden for hele det arbejds- og ansættelsesretlige område.  Han har ydermere været flittigt benyttet af arbejdsmarkedets parter som opmand i et meget stort antal faglige voldgiftssager, afskedigelsesnævnssager m.m. Børge Dahl har tillige varetaget en række andre vigtige hverv, herunder fungeret som formand for Beskæftigelsesministeriets udvalg om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, hvis betænkning fra 2007 ligger til grund for arbejdsretslovens nye regler om faglige voldgiftsretter. Han har ydermere været en aktiv formand for Dansk Forening for Arbejdsret i en længere periode, herunder været initiativtager til det jubilæumsskrift om Arbejdsretten gennem 100 år, som er blevet skrevet af Niels Waage med økonomisk støtte fra foreningen.  Børge Dahl har løbende stillet sin omfattende indsigt til rådighed for andre i form af talrige oplæg ved konferencer, seminarer og andre faglige arrangementer.
 

H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Børge Dahl har ydet en ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at Børge Dahl bør modtage H. G. Carlsens pris for 2012. 
 

 

 

 

 

Seminar den 23. april 2020

Seminar den 23. april 2020. Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar Torsdag den Seminar den 23. april 2020 kl. 13.00 på R...
Læs mere