ansættelsesadvokater

Tildeling af talentprisen

Talentprisen tildeles en advokatfuldmægtig eller advokat med op til syv års advokatanciennitet, der med sine faglige og personlige kvalifikationer går forrest inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område og dermed fortjener en særlig anerkendelse.
Klik på plus ikonet for at se mere.

Tildeling af Talentprisen 2023

Fra venstre: Ann Marie Willemoes Jørgensen, Louis Wolf Kristiansen, Kristine Sofie Schlüter og Emilie Byskov

Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokat Louis Wolf Kristiansen til at modtage Talentprisen for 2023.

Louis har siden 2022 været ansat som advokatfuldmægtig og nu som advokat i DI. Her er han tilknyttet DI’s enhed Juridisk Analyse, hvor han arbejder med at afdække alle former for juridiske problemstillinger – primært af kollektiv arbejdsretlig karakter. Derudover er han en del af DI’s procedørgruppe, hvor han på fortrinlig vis fører sager for DI’s medlemsvirksomheder.

Ved siden af sit job i DI arbejder Louis som undervisningsassistent i faget Retssystemet og juridisk metode på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han underviser ca. 30 jurastuderende.

Louis er skabt af 100 % juridisk DNA-materiale, og han er usædvanligt godt begavet. Med sin juridiske klæbehjerne og med sin enestående analytiske sans dykker han ned i de juridiske problemstillinger med den skarpe og letflydende pen. Senest har han udgivet en artikel i UfR om kollektive lønreduktioner.

Louis er ikke bare en nørd, der kan trylle med paragraffer. Han kan også trylle med kort, løbe hurtigere end de fleste, og han har også en særdeles veludviklet humor, der dagligt skaber god stemning omkring ham.

AnsættelsesAdvokaters talentpris 2022 – Karina Søndergaard

Karina har været ansat som advokatfuldmægtig hos HjulmandKaptains afdeling for HR-Ansættelsesret siden 2012, og blev efterfølgende ansat som advokat.

Karina har fra dag ét udvist et usædvanligt talent for advokatgerningen. Hun er fagligt meget dygtig, altid velforberedt, god til at kommunikere, arbejder selvstændigt med sine sager og kunder, har kundetække og meget fin forståelse for, at advokatgerningen også er en forretning.

Og Karina er ikke bange for at lægge hånden på kogepladen sammen med kunden i sin rådgivning.

Karina har de seneste år stået i spidsen for HjulmandKaptains afdeling for persondata og forstået at gøre en forretning ud af området.

Karina har stor proceserfaring, i det hun umiddelbart efter modtagelse af sin beskikkelse også fik møderet for landsretten ,og sidenhen opnået møderet for Højesteret. Dertil har hun taget uddannelsen som CIPP og HD i organisation med et af årgangens højeste snit.

Læg dertil, at Karina er en fantastisk god og vellidt kollega

 

AnsættelsesAdvokaters talentpris 2021 – Maria Reimer Rasmussen

Maria Reimer Rasmussen har i dag karrieremæssigt og fagligt opnået mere end de fleste andre gør i løbet af en hel karriere.

Maria Reimer Rasmussen har hele sin karriere beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret, hvor prismodtageren i første omgang var advokatfuldmægtig hos Dansk Erhverv inden prismodtageren skiftede spor og i en årrække var advokat hos LO, hvor prismodtageren beskæftigede sig med en række principielle retssager.

I april 2018 skiftede Maria Reimer Rasmussen spor igen og blev advokat hos HK, hvor hun kort tid efter sin tiltræden også startede sin erhvervs-ph.d. med fokus på seksuelle krænkelser på arbejdet.

Siden da har Maria Reimer Rasmussen udgivet en lang række artikler vedrørende seksuelle krænkelser, ligesom hun frygtløst har kastet sig ud i debatten vedrørende den seneste MeToo-bølge, i hvilken forbindelse hun på kort tid formåede at etablere sig som en af de mest anvendte og citerede eksperter i medierne, når det kom til MeToo.

Sideløbende med sit erhvervs-ph.d. projekt, har Maria Reimer Rasmussen ført en række principielle retssager i sin egenskab som advokat hos HK.

Udover at Maria Reimer Rasmussen er faglig dygtig er hun en god, vellidt og engageret kollega, som altid er klar til at stille op til diverse arrangementer for at dele ud af sin viden.

AnsættelsesAdvokaters talentpris 2020 – Emma Aran Pauli

Emma Aran Pauli har siden opnåelsen af sin kandidatgrad i jura udelukkende beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret – dette er sket via ansættelser i både advokatbranchen, en arbejdsgiverorganisation og i HR-afdelinger i flere store private virksomheder.

Trods af sin relativt korte karriere har Emma Aran Pauli målrettet skabt sig et bemærkelsesværdigt bredt erfaringsgrundlag inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, og derfor er hun også for nylig i en ung alder blevet leder af Group HR Legal i KMD.

Udover Emma Aran Paulis høje faglige niveau har hun også nogle helt særlige personlige egenskaber, som der er lagt vægt på ved indstillingen til talentprisen. I den indstilling, som styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater modtog, blev det fremhævet, at Emma Aran Pauli ”besidder en veludviklet empati og en ægte interesse for sine medmennesker”, hvilket gør hende særdeles vellidt hos kollegaer såvel som modparter.

Emma Aran Pauli er meget generøs med sin viden og har stort fokus på at hjælpe andre yngre kollegaer videre. Emma Aran Pauli har særligt haft fokus på at styrke yngre kvinders adgang til erhvervslivet, og hun har gennem deltagelse i flere netværk aktivt arbejdet for dette.

Tildeling af Talentprisen 2019 Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokat Sabine Brandhøj Overgaard til at modtage Talentprisen for 2019. Sabine har siden 2016 været ekstern lektor i kursusfaget ”ansættelsesret” på kandidatdelen af jura på AU, er specialevejleder for kandidatstuderende og er tilknyttet som underviser hos Jurainstituttet. Hun medvirker som forfatter til “Praktisk Arbejdsret” hos Karnov. Sabine har været udstationeret til et engelsk advokatkontor, og har herudover efteruddannet sig både inden for ledelseskompetencer og projektstyring. Hun deltager aktivt i det kollegiale arbejde indenfor ansættelsesretten, hvor hun er aktiv i AnsættelsesAdvokater ERFA-gruppe Vest. Hun har i en årrække fungeret som ”lods” for nyansatte fuldmægtige, hvor hun har delt både af sin faglige og sociale indsigt. På baggrund af sit faglige og kollegiale engagement fortjener Sabine den særlige anerkendelse, der ligger i tildelingen af Talentprisen.
Tildeling af Talentprisen 2018 Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokatfuldmægtig Christian Andersen-Mølgaard til at modtage Talentprisen for 2018. Christian har gennem flere år undervist i faget grundlæggende arbejdsret på Københavns Universitet og været specialevejleder. Han er medforfatter på bøgerne ”Udstationeringsloven” og ”Udenlandsk arbejdskraft i Danmark”. Begge bøger har en faglig tyngde og det er vores indtryk, at de er værdsatte arbejdsredskaber for mange af foreningens medlemmer. Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokat/fuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

Tildeling af Talentprisen 2016

Priskomiteen har udpeget advokatfuldmægtig Anton Kraev til at modtage Talentprisen for 2016.

Anton Kraev har vist sig som en engageret og nytænkende iværksætter og har især gjort sig bemærket med sit arbejde for at dele viden om ansættelsesret.

Det startede i 2011 med en gruppe på LinkedIn med navnet HR JURA. Gruppen har i dag over 2.000 medlemmer.

I 2012 blev gruppen suppleret med et magasin, HR JURA Magasinet, der udkommer 2-3 gange om året, og hver gang har mellem 2.000 og 3.000 læsere.

Magasinet beskæftiger sig med forskellige ansættelsesretlige problemstillinger, og både universitetsprofessorer og et bredt udvalg af advokater har over årene bidraget til magasinet, som er en væsentlig kilde til videndeling inden for det ansættelsesretlige felt.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokatfuldmægtig, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

København, den 11. november 2016

Pernille Backhausen   Sandro Ratkovic

Tildeling af Talentprisen 2015

Priskomiteen udpeger advokat Kristian Bro til at modtage Talentprisen for 2015.

Kristian har med stort engagement fulgt området for den skattemæssige behandling af godtgørelser i almindelighed og af godtgørelser som ydes i forbindelse med fratræden i særdeleshed. Kristian har i den forbindelse udarbejdet flere artikler, som er praktisk anvendelige for advokater inden for arbejds- og ansættelsesret, hvor problemstillingen er jævnligt forekommende. Kristian Bro har stillet dette arbejde til fri afbenyttelse på sin blog: kristianbro.com

Med sit arbejde inden for dette område har Kristian Bro således medvirket til at afklare en relevant problemstilling og bidraget til, at hans kolleger kan drage nyt-te heraf i deres daglige rådgivning.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokat-fuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, og som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

København, den 6. november 2015

Pernille Backhausen
Noaman Azzouzi