ansættelsesadvokater

Tildeling af talentprisen

Talentprisen tildeles en advokatfuldmægtig eller advokat med op til syv års advokatanciennitet, der med sine faglige og personlige kvalifikationer går forrest inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område og dermed fortjener en særlig anerkendelse.
Klik på plus ikonet for at se mere.

AnsættelsesAdvokaters talentpris 2020 – Emma Aran Pauli

Emma Aran Pauli har siden opnåelsen af sin kandidatgrad i jura udelukkende beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret – dette er sket via ansættelser i både advokatbranchen, en arbejdsgiverorganisation og i HR-afdelinger i flere store private virksomheder.

Trods af sin relativt korte karriere har Emma Aran Pauli målrettet skabt sig et bemærkelsesværdigt bredt erfaringsgrundlag inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område, og derfor er hun også for nylig i en ung alder blevet leder af Group HR Legal i KMD.

Udover Emma Aran Paulis høje faglige niveau har hun også nogle helt særlige personlige egenskaber, som der er lagt vægt på ved indstillingen til talentprisen. I den indstilling, som styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater modtog, blev det fremhævet, at Emma Aran Pauli ”besidder en veludviklet empati og en ægte interesse for sine medmennesker”, hvilket gør hende særdeles vellidt hos kollegaer såvel som modparter.

Emma Aran Pauli er meget generøs med sin viden og har stort fokus på at hjælpe andre yngre kollegaer videre. Emma Aran Pauli har særligt haft fokus på at styrke yngre kvinders adgang til erhvervslivet, og hun har gennem deltagelse i flere netværk aktivt arbejdet for dette.

Tildeling af Talentprisen 2019 Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokat Sabine Brandhøj Overgaard til at modtage Talentprisen for 2019. Sabine har siden 2016 været ekstern lektor i kursusfaget ”ansættelsesret” på kandidatdelen af jura på AU, er specialevejleder for kandidatstuderende og er tilknyttet som underviser hos Jurainstituttet. Hun medvirker som forfatter til “Praktisk Arbejdsret” hos Karnov. Sabine har været udstationeret til et engelsk advokatkontor, og har herudover efteruddannet sig både inden for ledelseskompetencer og projektstyring. Hun deltager aktivt i det kollegiale arbejde indenfor ansættelsesretten, hvor hun er aktiv i AnsættelsesAdvokater ERFA-gruppe Vest. Hun har i en årrække fungeret som ”lods” for nyansatte fuldmægtige, hvor hun har delt både af sin faglige og sociale indsigt. På baggrund af sit faglige og kollegiale engagement fortjener Sabine den særlige anerkendelse, der ligger i tildelingen af Talentprisen.
Tildeling af Talentprisen 2018 Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokatfuldmægtig Christian Andersen-Mølgaard til at modtage Talentprisen for 2018. Christian har gennem flere år undervist i faget grundlæggende arbejdsret på Københavns Universitet og været specialevejleder. Han er medforfatter på bøgerne ”Udstationeringsloven” og ”Udenlandsk arbejdskraft i Danmark”. Begge bøger har en faglig tyngde og det er vores indtryk, at de er værdsatte arbejdsredskaber for mange af foreningens medlemmer. Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokat/fuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

Tildeling af Talentprisen 2016

Priskomiteen har udpeget advokatfuldmægtig Anton Kraev til at modtage Talentprisen for 2016.

Anton Kraev har vist sig som en engageret og nytænkende iværksætter og har især gjort sig bemærket med sit arbejde for at dele viden om ansættelsesret.

Det startede i 2011 med en gruppe på LinkedIn med navnet HR JURA. Gruppen har i dag over 2.000 medlemmer.

I 2012 blev gruppen suppleret med et magasin, HR JURA Magasinet, der udkommer 2-3 gange om året, og hver gang har mellem 2.000 og 3.000 læsere.

Magasinet beskæftiger sig med forskellige ansættelsesretlige problemstillinger, og både universitetsprofessorer og et bredt udvalg af advokater har over årene bidraget til magasinet, som er en væsentlig kilde til videndeling inden for det ansættelsesretlige felt.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokatfuldmægtig, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

København, den 11. november 2016

Pernille Backhausen   Sandro Ratkovic

Tildeling af Talentprisen 2015

Priskomiteen udpeger advokat Kristian Bro til at modtage Talentprisen for 2015.

Kristian har med stort engagement fulgt området for den skattemæssige behandling af godtgørelser i almindelighed og af godtgørelser som ydes i forbindelse med fratræden i særdeleshed. Kristian har i den forbindelse udarbejdet flere artikler, som er praktisk anvendelige for advokater inden for arbejds- og ansættelsesret, hvor problemstillingen er jævnligt forekommende. Kristian Bro har stillet dette arbejde til fri afbenyttelse på sin blog: kristianbro.com

Med sit arbejde inden for dette område har Kristian Bro således medvirket til at afklare en relevant problemstilling og bidraget til, at hans kolleger kan drage nyt-te heraf i deres daglige rådgivning.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokat-fuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, og som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.

København, den 6. november 2015

Pernille Backhausen
Noaman Azzouzi