11-13/11 2021 Seminar og generalforsamling 2021

Det er os en stor fornøjelse at invitere dig til Ansættelsesadvokaters årlige heldagsseminar. Samtidig indkalder vi i overensstemmelse med vedtægternes § 6 til ordinær generalforsamling i foreningen.

Seminaret og generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 11. november til lørdag den 13. november 2021
på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Vi gør opmærksom på, at gennemførelsen af arrangementet afhænger af udviklingen i corona-pandemien. Der må således desværre tages forbehold for at aflyse arrangementet eller for at begrænse antallet af deltagere efter bestyrelsens skøn. I så fald vil de tilmeldte få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret.

Der vil som tidligere år være opvarmningsarrangement torsdag aften. Det giver mulighed for 2 ekstra kursuslektioner og for en hyggelig aften med kolleger.

I år har vi valgt 4 spor fredag formiddag. Det bedes venligst udfyldt på tilmeldingsblanketten, om man ønsker at tilmelde sig spor 1, 2, 3 eller 4.

Der er reserveret 120 værelser på Hindsgavl Slot fra torsdag til lørdag.
Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet” – og fortrinsvis til dem, som tilmelder sig hele arrangementet, det vil sige fra torsdag til lørdag. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sikre, at der ikke deltager for mange advokater fra samme firma/organisation.

Ønsker man at dele værelse, så skriv det gerne på tilmeldingsblanketten.

Derudover er der i år booket værelser på Hotel Fredericia og HUSET.

Der vil blive arrangeret bustransport efter behov.

Læs program her

Når du tilmelder dig et arrangement i ANS-regi, så vil dit navn og firmanavn blive vist på en deltagerliste, som sendes ud til hele foreningen.

Se præsentationer fra dagen her:

Forældelse

Forældelse I

Indmeldelse og tilpasning

EU-retlige nyheder ved Jacob Sand

EU-ret og arbejdstid ved Rune Asmussen

Det ansættelses- og arbejdsretlige år, der gik

Ytringsfrihed

Arbejdsvilkårsdirektivet

Spot en løgner

Se kommende arrangementer