10/5 2022 Ligebehandlingsnævnet – sagsbehandling, praksis og proces

Den 10. maj 2022 afholder vi et arrangement om Ligebehandlingsnævnet. Oplægsholdere er chefkonsulent Anne Louise Bødker Petersen, samt advokaterne Marianne Lage og Mads Krarup.

Arrangementet holdes:

Tirsdag d. 10. maj kl. 14-17
Radisson Collection Royal Hotel, Copenhagen,
Hammerichsgade 1, 1611 Copenhagen V

Chefkonsulent i Ligebehandlingsnævnet Anne Louise Bødker Pedersen vil gennemgå 1) Ligebehandlingsnævnet og nævnets sekretariat, 2) Nævnets kompetence, 3) behandling af klagen 4) sagens afgørelse og 5) Nævnets håndtering af handicapbegrebet inden for arbejdsmarkedet.

Mads Krarup er medlem af Ligebehandlingsnævnet og vil give sit bud på dels rollen som advokatmedlem af nævnet dels rollen som partsadvokat.

Marianne Lage, der er partner hos Kammeradvokaten, vil gennemgå processen, når en indklaget ikke efterlever en nævnsafgørelse.

Se slides fra dagen her:

Ligebehandlingsnævnet – Anne Louise Bødker Petersen

Advokatmedlem i Ligebehandlingsnævnet – Mads Krarup

LIGEBEHANDLINGSNÆVNET – PROCESSEN NÅR EN NÆVNSAFGØRELSE IKKE BLIVER EFTERLEVET – Marianne Lage

Se kommende arrangementer