4/10-2022 Ølkassearrangement om ny højesteretsdom

AnsættelsesAdvokater inviterer til ølkassearrangement om spritny højesteretsdom

Højesteret fastslog ved dom af 7. september 2022, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en idrætslærer, der – med henvisning til sin religion – afviste at møde på arbejde på en lørdag til et åbent hus-arrangement. Højesteret ændrede dermed Ligebehandlingsnævnets afgørelse – og stadfæstede landsrettens resultat.

Sagen blev for Ligebehandlingsnævnet procederet af advokat Paw Fruerlund, Kammeradvokaten, imens advokat Lise Høy Falsner, Plesner, gav møde for arbejdsgiveren og for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der biintervenerede til støtte for arbejdsgiveren. Desuden biintervenerede Fagbevægelsens Hovedorganisation ved advokat Rune Asmussen til støtte for Ligebehandlingsnævnet, imens Dansk Arbejdsgiverforening ved advokat Tine Benedikte Skyum biintervenerede til støtte for arbejdsgiver.

Det er med stor glæde, at AnsættelsesAdvokater inviterer til ølkassearrangement, hvor alle fire procederende advokater vil give deres perspektiv på højesteretsdommen.

Arrangementet finder sted:

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 16.30
Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Den faglige del af arrangementet forventes at vare indtil kl. 17.45. Herefter byder Plesner på sandwich og lidt at drikke.

Vel mødt til et kort fagligt indspark om en spritny højesteretsdom og en mulighed for at netværke med medparter og modparter.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.

Tilmeld dig her.

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 27. september 2022.

Kursuslektioner:

Der udstedes ikke kursusbevis for deltagelse i arrangementet.

Se materiale fra dagen

Højesterets dom af 7. september 2022 – Er vi blevet klogere?

Højesterets dom af 7. september 2022 – Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A mod B

Se kommende arrangementer