9/12 2021 METOO – SEKSUEL CHIKANE OG ARBEJDSGIVERES ANSVAR

Det er med stor glæde, at Yngre Ansættelsesadvokater byder velkommen til et spændende arrangement om MeToo og arbejdsgiveres ansvar for seksuel chikane på arbejdspladsen i henhold til ligebehandlingsloven.

 
Arrangementet finder sted torsdag den 9. december 2021 kl. 15.30 – 18.00 hos Kammeradvokaten – Poul Schmidt/Kammeradvokaten, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V

Kort om arrangementet:
 
Seksuel chikane har eksisteret altid. Gennem tiderne er det blevet refereret til på forskellige måder, men essensen har altid været den samme. Det har været noget, som kvinder i en vis udstrækning har måtte finde sig i, hvis de ville beholde deres arbejde eller avancere i deres karriere, og det har været noget, som har været yderst tabubelagt for mænd. Nogle steder er det stadig sådan, selvom de senere år har vist et opgør med kulturen.

Den retlige regulering af seksuel chikane er mangfoldig, men hovedparten af sagerne rejses med udgangspunkt i ligebehandlingsloven. Ofte handler sagerne om, hvorvidt den krænkende handling faldt indenfor eller udenfor ligebehandlingslovens definitionen af seksuel chikane, men et ligeså interessant spørgsmål er, hvornår en arbejdsgiver ifalder ansvar både for de såkaldte arbejdsgiverkrænkelser og for kollega- og tredjemandskrænkelser.   

For hvad er ansvarsnormen i ligebehandlingsloven egentlig?
Påvirkes ansvarsvurderingen i ligebehandlingsloven af øvrige retsgrundlag og retsgrundsætninger?
Og finder Danske Lov 3-19-2 anvendelse i disse situationer?
 
Det er nogle af de spørgsmål som advokat og Ph.d. Fellow Maria Reimer Rasmussen vil besvare, når hun i oplægget tager os igennem en introduktion til den juridiske kvalifikation af seksuel chikane og ansvarsgrundlaget i ligebehandlingsloven. Med udgangspunkt i retspraksis, herunder en dugfrisk dom fra Østre Landsret, der afsiges den 19. november 2021, vil hun belyse, hvilke kriterier domstolene tillægger vægt i vurderingen af, om en arbejdsgiver er ansvarlig for seksuel chikane eller ej. 
  
Maria Reimer Rasmussen er advokat hos HK, og hun er ved at afslutte sin erhvervs-PhD om seksuel chikane på arbejdspladsen. Maria Reimer Rasmussen har derudover skrevet en række artikler om seksuel chikane på arbejdspladsen, ligesom hun ofte bliver citeret og anvendt som ekspert på området i nyhedsmedierne.
 
Vi ser frem til at blive meget klogere om arbejdsgivers ansvar i sager om seksuel chikane denne eftermiddag.
 
 
Praktisk:
 
Prisen for deltagelse i arrangementet er 500 kr. + moms.

Du kan tilmelde dig her.
 
Arrangementet afholdes for en målgruppe af fuldmægtige og advokater med op til syv års advokatanciennitet. Oplæggene er tilrettelagt herefter, og vi henstiller til, at kun advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet tilmelder sig.
 
Der udstedes kursusbevis for 3 kursuslektioner for deltagelse i arrangementet.
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 3. december 2021 
Ledig plads i Styregruppen for Yngre AnsættelsesadvokaterSom led i den naturlige udskiftning i Styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater er der nu en ledig plads. Vi opfordrer alle, der har lysten, drivet og engagementet til at bidrage aktivt i styregruppens arbejde til at sende en e-mail med en kort begrundelse for ønsket om at deltage i styregruppen. Du kan læse mere om styregruppens arbejde her. Ansøgningen om optagelse skal sendes til pr. e-mail til Michelle Seidelin (mse@horten.dk) senest den 15. december 2021.
Se kommende arrangementer