8/3-2023 AnsættelsesAdvokaters seminar om Ledelsesretten og kontrolforanstaltninger

Med udgangspunkt i Aftale om kontrolforanstaltninger og nyeste retspraksis på området vil advokat Jeanette Justesen, DA og advokat Jeppe Wahl-Brink, FH give os en generel introduktion til reguleringen af brugen af kontrolforanstaltninger i ansættelsesforholdet.

Advokat og Ph.d. Martin Gräs Lind, Lexius, der har skrevet afhandlingen ”Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret- – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol

og overvågning i den private sektor”, vil herefter bidrage med betragtninger om retsvirkningerne af uretmæssige kontrolforanstaltninger, herunder særligt den bevismæssige betydning heraf.

Endelig vil advokat Susanne Stougaard, Bech-Bruun, med inddragelse af datatilsynets udkast til vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, der blev sendt i høring den 19. december 2022 og forventes vedtaget i februar 2023, sætte kontrolforanstaltninger i et GDPR-perspektiv.

Vi ser frem til at blive meget klogere på kontrolforanstaltninger denne eftermiddag.

Se programmet her

Se kommende arrangementer