27/10-22 DEN GODE RETSSAGSPROCES FRA ADVOKATENS OG DOMMERENS PERSPEKTIV

Yngre AnsættelsesAdvokater byder velkommen til et nyt spændende arrangement om den gode retssagsproces i ansættelsesretlige sager fra en praktisk vinkel – fra henholdsvis advokatens og dommerens perspektiv.

Arrangementet finder sted

torsdag den 27. oktober 2022 kl. 16.00 – 19.00
hos SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2. sal, 2100 København

Kort om arrangementet:
Som advokatfuldmægtig eller yngre advokat kan håndteringen af de første retssager være svære. Man er måske nervøs for at skulle procedere overfor en erfaren modpart, at uforudsete ting sker i retten, eller at vidneafhøringen ikke forløber som forventet. Selvom du har forberedt dig ned til mindste detalje, så kommer man ikke uden om, at proces er en juridisk disciplin og et håndværk, hvor det på mange måder er ”learning by doing”.

Yngre AnsættelsesAdvokater har derfor allieret sig med nogle erfarne oplægsholdere indenfor proces, som i løbet af tre timer vil dele ud af deres viden og de erfaringer, som de har gjort sig i retten samt komme med tips og tricks til håndtering af en hovedforhandling, herunder med fokus på vidneafhøringer.

Først vil partner og bestyrelsesformand hos SIRIUS Advokater, advokat (H), Pernille Backhausen, fra advokatens perspektiv fortælle om de retlige og praktiske forhold, der knytter sig til hovedforhandling af en retssag med særlig fokus på bl.a. vidneafhøringer og faldgruberne i den forbindelse. Pernille Backhausen har ført flere principielle retssager, herunder også i Højesteret. Hun er medforfatter på Kommenteret Retsplejelov og sidder i redaktionen ved udgivelsen af bogen Proceduren.

Dernæst vil landsdommer ved Østre Landsret, Mette Lyster Knudsen, dele ud af de erfaringer, som hun har gjort sig i retten, samt komme med råd til, hvad der virker set fra dommerens perspektiv. Hvad lægges der vægt på – og hvordan præsenteres sagen bedst, herunder do’s and don’ts. Mette Lyster Knudsen har siden 1995 været ekstern lektor i bevisret ved Københavns Universitet. Hun har en mangeårig baggrund i bl.a. Justitsministeriets departement og Glostrup Byret.

Praktisk:

Prisen for deltagelse i arrangementet er 500 kr. + moms.

Arrangementet afholdes for en målgruppe af fuldmægtige og advokater med op til syv års advokatanciennitet. Oplæggene er tilrettelagt herefter, og vi henstiller til, at kun advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet tilmelder sig.

Der udstedes kursusbevis for 3 kursuslektioner for deltagelse i arrangementet.

Sidste frist for tilmelding er 24. oktober 2022 kl. 12.

Tilmeld dig her

Program: 

16.00-16.10: Velkomst

16.10-17.20: Advokatens perspektiv på den gode retssagsproces – særlig med fokus på vidneafhøring v/advokat (H) Pernille Backhausen

17.20-17.35: Pause

17.35-18.45: Dommerens perspektiv på den gode retssagsproces v/landsdommer Mette Lyster Knudsen

18.45-19.00: Afrunding og spørgsmål

Med venlig hilsen

AnsættelsesAdvokater

Se kommende arrangementer