Afholdte arrangementer

25-02-2020 Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement 25. februar 2020

Deltag i Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement. Temaet er denne gang:

PROCES – DO’S AND DON’TS

Arrangementet vil finde sted tirsdag den 25. februar 2020 kl. 15.30 – 18.00 hos:

Norrbom Vinding
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Når det faglige program er slut, byder Norrbom Vinding på en let anretning og et glas vin.

For den procesførende advokatfuldmægtig og advokat er den gode retssagsbehandling og ikke mindst hovedforhandlingen alfa omega. Det er her, man får lov til at vise sit håndværk både over for klienten, modparten og dommerne. Men hvordan opnår man det bedste resultat? Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt før og under hovedforhandlingen?

Oplægsholderne landsdommer Tine Vuust og advokat(H) Sabine Buhl Valentiner vil føre deltagerne igennem retssagen og give et erfaringsbaseret bud på, hvordan man opnår de bedste resultater i retssalen.

Begge oplægsholdere har omfattende erfaring med retssagsbehandlingen af arbejds- og ansættelsesretlige sager fra hver sin side af skranken. Tine Vuust qua sit virke som landsdommer ved Østre Landsret og sekretariatsleder i Arbejdsretten, opmand i talrige Faglige Voldgifter og forhenværende formand for Tvistighedsnævnet. Sabine Buhl Valentiner qua sin stilling som procesførende advokat(H) og fagleder for de advokatfuldmægtige og yngre advokater i Dansk Industri og før det som advokat hos Norrbom Vinding, hvor hun har ført et omfattende antal sager både ved de civile domstole og i det fagretslige system.

Selvom proces hænger uløseligt sammen med retsplejeloven, vil arrangementet ikke være en slavisk gennemgang af retsplejelovens bestemmelser. Tværtimod. Arrangementet tager sit udgangspunkt i den praktiske virkelighed omkring retssagsbehandlingen og proceduren og sigter på at belyse den gode retssagsbehandling set fra henholdsvis dommerens og advokatens stol.

Program:

15.30 – 16.15: Den gode retssagsbehandling inden og uden for retssalen v/advokat Sabine Buhl Valentiner

16.15 – 16.20: Pause

16:20 – 17.05: Den gode retssagsbehandling inden og uden for retssalen v/advokat Sabine Buhl Valentiner (fortsat)

17.05 – 17.15: Pause

17.15 – 18.00 Procesførelse – do’s and don’ts v/landsdommer Tine Vuust

Praktisk:

Prisen for deltagelse i arrangementet er 500 kr. + moms.

Der udstedes kursusbevis for tre kursuslektioner for deltagelse i arrangementet.

Se kommende arrangementer