Afholdte arrangementer

23-01-2020 Seminar den 23. januar 2020 Radisson Scandinavia

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 14.00 til 17.00 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Kom og hør om den del af voldgiftssagerne, som vedrører direktører.
Både i privat voldgift og gennem Voldgiftsinstituttet udgør denne kategori
af voldgiftssager en vis andel. På seminaret bliver gennemgået selve
voldgiftsaftalen, og hvad der er typiske problemstillinger i sådanne
sager afhængig af selskaberne størrelse og professionalisme,
bonus, ejerandele og opsigelse mv.

Morten Eisensee fra Dansk Industri og Pernille Backhausen
fra Sirius advokater analyserer konkrete sagsforløb
og kontrakter, samt bidrager med eksempler fra retspraksis.

I samarbejde med tidligere Højesteretspræsident Børge Dahl
bliver paralleller og modsætninger mellem domstolsprøvelse
og voldgiftsbehandling behandlet.

Foreningens formand, advokat Mads Krarup vil være
moderator ved den efterfølgende debat.

Deltagerprisen er 1.000,00 kr. ekskl. moms.
Bemærk, at der kun er 60 pladser til arrangementet,
og tilmelding sker efter ”først til mølle”.

Se kommende arrangementer