13-11-2020 Virtuel generalforsamling og uddeling af H. G. Carlsens Prisen

Virtuel generalforsamling og uddeling af H. G. Carlsens Prisen

Generalforsamling og priser
Som tidligere meddelt fastholdes årets generalforsamling med et forskudt tidspunkt – nærmere bestemt afvikles generalforsamlingen virtuelt fredag den 13. november 2020 kl. 13.00.
For planlægningens skyld, vil det være en stor hjælp, at du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd, tak og gerne inden den 11. november 2020.

Tilmeld dig her

Program for den 13. november 2020:

13.00 Generalforsamling

13.30 Uddeling af H. G. Carlsen-prisen (ca. tidspunkt)

13.45 Prismodtagerens indlæg (ca. tidspunkt)

14.25 Uddeling af Talentprisen (ca. tidspunkt)

Dagsordenen for generalforsamlingen er fortsat følgende:

  • Advokat Peter Breum er valgt på skriftligt grundlag – forslag udsendt ved nyhedsbrev af den 21. oktober 2020
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.Ad 1.

Valg af dirigent
Advokat Peter Breum er valgt på skriftligt grundlag uden modkandidater.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen ser således ud:
-Marianne Lage
Jakob S. Johnsen
Mads Krarup
Bo Enevold Uhrenfeldt
Maria Muñiz Auken
Sabine Buhl Valentiner
Jacob Sand
Helle Nøhr Larsen
Anne Louise Wulff

Følgende er på valg:

Marianne Lage (villig til genvalg)
Jakob S. Johnsen (villig til genvalg)
Mads Krarup (villig til genvalg)
Bo Enevold Uhrenfeldt (falder for anciennitetsregel)

Der skal således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen, kan det ske på følgende måder:

Hvis du som kandidat til bestyrelsesposten har mulighed for at være til stede i DI for en præsentation vil det være fantastisk
eller
I god tid inden generalforsamlingen at sende et videoklip med din præsentation af dig selv og hvorfor du ønsker at opstille til Linda i sekretariatet med din præsentation, som vil blive vist på generalforsamlingen under punktet.
Bestyrelsen opfordrer så mange til at stille op som muligt og ser fortsat gerne at bestyrelsens sammensætning afspejler medlemsgruppen.

Af administrative årsager vil vi gerne have en tilbagemelding fra de kandidater, som ønsker at stille op senest på tirsdag den 10. november kl. 12.

I den tilbagemelding ønskes også din tilkendegivelse af hvilken måde du vælger at præsenterer dig; om du ønsker at deltage fysisk eller medsender din præsentation i et videoklip.

Kontakt i givet fald venligst Linda Pedersen i sekretariatet på lpe@danskeadvokater.dk senest den 10. november 2020.

Se kommende arrangementer