12/6-2024 – Gå hjem-møde om nye afgørelser om ligeløn og godtgørelse til fleksjobbere

Program

14:00 – 15:30 Ligeløn – FV 2022-829. V/ Jacob Goldschmidt, Sirius Advokater og Morten Eisensee, DI samt perspektivering v/ Byrial Bjørst, Teknisk Landsforbund

Den 9. februar 2024 afsagde et udvidet formandskab kendelse i en faglig voldgift i en større ligelønssag. I en virksomhed havde laboranterne, der hovedsageligt var kvinder en lavere løn end teknikerne, der hovedsageligt var mænd. Dommerne nåede ud fra en meget konkret argumentation frem til, at det ikke var dokumenteret, at de to personalegrupper udførte arbejde af samme værdi. De to hovedprocedører vil udlægge sagen og Byrial Bjørst, der har skrevet Ph.d.-afhandling om ligeløn, vil afsluttende perspektivere afgørelsen.

Link til Byrials afhandling: Ligeløn for job af samme værdi (1. udg.) | djoef (jurabibliotek.dk)

15:30 – 15:45 Pause

15:45 – 17:00 Godtgørelse til fleksjobbere – Højesterets domme af 12. marts 2024 v/ Anton Gramstrup Larsen, HK og Jens Paulsen, DAHL Advokatpartnerselskab

Den 12. marts 2024 kom der langt om længe afklaring på udmåling af godtgørelse i sager om afskedigelse af fleksjobbere i strid med forskelsbehandlingsloven. To af procedørerne for Højesteret kommer og udlægger sagen og dens perspektiver.

17:00 Vin/øl/vand og kollegialt samvær

Tilmelding
Deltagerpris fysisk og online er 1.000 kr. + tillæg af moms.

Afbud
Udeblivelse eller afbud efter den 29. maj 2024 faktureres ligeledes til kr. 1.000 ex moms.
Bliver du forhindret, skal du hurtigst muligt melde afbud til forening@danskeadvokater.dk.

Kursuspoint
Der udstedes kursusbevis på 3 lektioner. Foreningen vil efter arrangementet sende et kursusbevis til dig på mail.

Vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger.

Tilmeld dig