ansættelsesadvokater

Bestyrelsen

Ansættelsesadvokater blev stiftet i juni 2007 og er i dag den største forening af specialistadvokater. For at blive medlem af foreningen skal man være medlem af Det Danske Advokatsamfund (eller fuldmægtig hos et medlem) og i væsentligt omfang beskæftige sig med ansættelses- og/eller arbejdsret. Foreningen omfatter både praktiserende advokater fra selvstændige advokatvirksomheder og advokater, der er ansat i organisationer eller virksomheder.

 

Advokat (H) Mads Krarup
formand
Mads Krarup Advokatfirma
Balticagade 15 E st
8000 Aarhus C
Mads Krarup er advokat (H) og indehaver af Mads Krarup Advokatfirma. Han har siden 1992 beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden. Han er medforfatter til flere ansættelsesretlige udgivelser. Mads er også medlem af Ligebehandlingsnævnet
Advokat (H) Sabine Shin-Ja Buhl
DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Sabine Buhl Valentiner er advokat i DI’s retssagsenhed og fagleder for DI’s advokatfuldmægtige og yngre advokater. Siden 2002 har Sabine været specialiseret inden for arbejds- og ansættelsesret både på det offentlige og private arbejdsmarked, og hun har en særlig interesse inden for diskriminationsområdet. I den forbindelse har Sabine ført et stort antal sager ved de civile domstole og i det fagretlige system. Sabine underviser ofte både internt og eksternt.
Advokat Maria Elisabeth Reimer Rasmussen

HK Danmark

Advokat (H) Noaman Azzouzi
NÉMETH SIGETTY ADVOKATPARTNERSELSKAB
Frederiksgade 21 2
1265 København K
Noaman Azzouzi er advokat og partner i Nemeth Sigetty Advokatpartnerselskab. Noaman har tidligere været ansat i faglige organisationer og har derved indsigt i såvel kollektiv arbejdsret som individuel ansættelsesret. Han repræsenterer både lønmodtagere, faglige organisationer og virksomheder. Han fører sager i såvel det fagretlige system som ved de almindelige domstole.
Advokat (H) Jacob Sand
Gorrissen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Jacob Sand er partner hos Gorrissen Federspiel. Han beskæftiger sig med en bred vifte af ansættelsesretlige emner. Han har en særlig viden om og forståelse af alle aspekter af EU-ansættelsesret fra sine mere end 3½ år som referendar ved EU-Domstolen og som aktiv procedør for EU-Domstolen. Jacob Sand kombinerer den viden med en dyb indsigt i den kollektive arbejdsret, hvilket har gjort ham til en af de flittigst benyttede selvstændige advokater i sager for Arbejdsretten.
Advokat (H) Helle Nøhr Larsen
SIRIUS Advokater
Dampfærgevej 10 2
2100 København Ø
Helle Nøhr Larsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i mere end 25 år, og har arbejdet med stort set alle aspekter indenfor området. Helle arbejder således både med individuel og kollektiv arbejdsret, både indenfor det offentlige og det private område og rådgiver både nationale og internationale klienter. Helle beskæftiger sig også i vidt omfang med almenvelgørende organisationer og de særlige problemstillinger, som disse organisationer har. Helle rådgiver primært arbejdsgivere, men rådgiver også fra tid til anden direktører og lønmodtagere.
Advokat (L) Anne Louise Wulff
Advokatfirmaet SJ Law
Frederiksgade 21 4
1265 København K
Anne Louise Wulff er advokat hos SJ Law og beskæftiger sig særligt med kollektiv og individuel arbejdsret samt med aftaler for direktører og andre ledende medarbejdere. Hun arbejder både med offentlige og private klienter og har stor erfaring med at håndtere forvaltningsretlige problemstillinger og persondata.
Advokat (L) Marianne Lage
Kammeradvokaten – Advokatfirmaet Poul Schmith

Kalvebod Brygge 32

1560 København V

Marianne Lage er advokat og har mere end 20 års erfaring som rådgiver inden for alle væsentlige ansættelses- og kollektiv arbejdsretlige emner. Hun er fast rådgiver for en lang række offentlige myndigheder og virksomheder samt private virksomheder. Marianne er udover at være specialist i den offentlige ansættelsesret og individuel ansættelsesret særligt specialiseret i kollektiv arbejdsret.
Advokat (H) Jakob Stenbakken Johnsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
Jakob S. Johnsen er advokat og partner ved HjulmandKaptain, og han er faggruppechef for HjulmandKaptain HR-Ansættelsesret. Jakob har gennem mange år rådgivet primært virksomheder om håndteringen af personaleforhold, ligesom Jakob har repræsenteret mange virksomheder ved såvel de civile domstole som i det fagretlige system.
Advokat Niels Mosegaard
bestyrelsessekretær
DJØF
Gothersgade 133
Postboks 2126
1015 København K
Niels Mosegaard er sekretær for bestyrelsen. Niels har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1982, både på det offentlige og private arbejdsmarked. Først i Arbejdstilsynets ferielovkontor, siden i Arbejdsministeriets departement og fra 1997 i Djøf, hvor han primært beskæftiger sig med de privatansatte medlemmer, såsom direktører, advokatfuldmægtige og advokater. Niels har endvidere været udstationeret i AC i forbindelse med strukturreformen og beskikket som dommer i Den Kommunale Tjenestemandsret. Niels underviser såvel internt som eksternt.
Charlotte Hvid Olavsgaard
Specialkonsulent
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Charlotte er foreningens sekretær og håndterer alt administrativt arbejde for foreningen.