#METOO – SEKSUEL CHIKANE OG ADVOKATUNDERSØGELSER

Det er med stor glæde, at Yngre Ansættelsesadvokater byder velkommen til et spændende arrangement om #metoo og advokatundersøgelser.  

Arrangementet finder sted onsdag den 1. juni 2022 kl. 16.00 – 19.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København

Kort om arrangementet:
Seksuel chikane har været på både den politiske og juridiske dagsorden de seneste år. I januar 2019 trådte den seneste ændring af ligebehandlingsloven i kraft. Ændringen bestod i, at domstolene ikke længere måtte tillægge tonen på arbejdspladsen vægt ved vurderingen af, om en bestemt adfærd var omfattet af definitionen af seksuel chikane, ligesom godtgørelsesniveauet for seksuel chikane blev hævet. Allerede før lovændringen er blevet anvendt ved domstolene varsler en ny trepartsaftale om seksuel chikane på arbejdspladsen om yderligere lovændringer.

Uanset det betydelige fokus, der har været på seksuel chikane i samfundet, er seksuel chikane som juridisk begreb kun kortfattet beskrevet i den juridiske litteratur.

Maria Reimer Rasmussen er advokat hos HK, og har netop færdiggjort afhandlingen ”Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse.” I de seneste år har hun desuden ført alle HK’s retssager om seksuel chikane. Maria Reimer Rasmussen vil under oplægget præsentere nogle af sine forskningsresultater. Oplægget tager udgangspunkt i retspraksis og fokuserer på definitionen af seksuel chikane og på arbejdsgiverens ansvar for seksuel chikane, herunder særligt betydningen af Østre landsretsdom af 19. november 2021 og de mulige ændringer af retstilstanden, der følger af trepartsaftalen, hvis denne gennemføres ved lov. 

Efterfølgende vil partner i Kromann Reumert, Jens Lund Mosbek, bidrage med generelle betragtninger i forhold til iværksættelse og gennemførelse af advokatundersøgelser – med særligt fokus på de facetter der overvejes, når der gennemføres en advokatundersøgelse i relation til sager om seksuel chikane.

Jens Lund Mosbek har været involveret i gennemførelsen af adskillige advokatundersøgelser for både offentlige og private arbejdsgivere, senest i forbindelse med undersøgelsen af anklagerne om grænseoverskridende adfærd fra Københavns tidligere overborgmester, Frank Jensen.

Vi ser frem til at blive meget klogere på seksuel chikane og advokatundersøgelser denne eftermiddag.

Arrangementet afsluttes med et let traktement og et glas vin.

Praktisk:
Prisen for deltagelse i arrangementet er 500 kr. + moms.

Arrangementet afholdes for en målgruppe af fuldmægtige og advokater med op til syv års advokatanciennitet. Oplæggene er tilrettelagt herefter, og vi henstiller til, at kun advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet tilmelder sig.

Der udstedes kursusbevis for 3 kursuslektioner for deltagelse i arrangementet. 

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 26. maj 2022

Program:

16.00: Velkomst

16.00-17.00: Oplæg om seksuel chikane v/advokat og ph.d. fellow, Maria Reimer Rasmussen.

17.00-17.15: Pause

17.15-18.00: Oplæg om seksuel chikane v/advokat og ph.d. fellow, Maria Reimer Rasmussen (fortsat).

18.00-18.15: Pause

18.15-18.45: Iværksættelse og gennemførelse af advokatundersøgelser, v/partner Jens Lund Mosbek

18.45-19.00: Afrunding og spørgsmål

19.00: Vin og let traktement

Se kommende arrangementer