Netværk for advokatfuldmægtige og yngre advokater

Ansættelsesadvokater har etableret et netværksbaseret uddannelsesforløb for advokatfuldmægtige og yngre advokater med max. 2 års anciennitet, hvor fokus er på rollen som advokatfuldmægtig/yngre advokat og life balance, personlig gennemslagskraft, kreativ tænkning, optimering af beslutningsprocesser etc.

Netværket kommer til at bestå af 50-70 personer, og netværket mødes tre gange, hvor der hver gang er et nyt oplæg – og hvor der er mulighed for, at netværket inddeles i mindre grupper, så vi sikrer, at alle har lyst til at dele.

1. netværksmøde: Tirsdag den 3. september 2024 hos DI i København fra kl. 17-20

Oplæg: ”Stå stærkt i rådgiverrollen” af advokat og psykoterapeut Anja Skau-Andersen
Som yngre advokatfuldmægtig eller advokat kan det til tider være svært at træde tydeligt frem for klienter såvel som modparter. Særligt under pres. Det kan være, at der opstår tvivl omkring jus og/eller fakta, når den valgte retning for rådgivningen bliver tryktestet af erfarne modparter. Det kan være følelsen af at blive ”tromlet ned” i retten eller til et møde, så ellers klare juridiske budskaber kommer til at fremstå usikre eller uklare. Det kan være følelsen af at stå alene med et stort ansvar og blive lammet af frygt for at lave fejl, eller at afstå fra at søge juridisk eller faktuel afklaring hos kolleger, chefer eller klienter, som kunne se afklarende spørgsmål som en svaghed. Med andre ord – helt almindelige situationer, som alle advokater – uanset anciennitet – har prøvet at stå i. Men som vi sjældent taler højt om i branchen. Det ændrer vi på denne aften.

2. netværksmøde: Tirsdag den 3. december 2024 hos Gorrissen Federspiel i København fra kl. 17-20

Oplæg: ”12-tals elever eller kreativitet?” af professor i socialantropologi Rane Willerslev
Alle siger, at Danmark skal være et innovationssamfund, og at vi kun kan klare os i den globale konkurrence, hvis vi kan få nye ideer og skabe kreative løsninger. Spørgsmålet er bare om det uddannelsessystem, vi har skabt med flere og flere tests og mere og mere fokus på korrekthed, leder frem mod mere innovation. Det mener Rane Willerslev ikke, at det gør. Tværtimod! Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og høje karakterer. I stedet skal der faglighed, leg med ideer og en læringskultur, der tillader, at vi fejler produktivt ind i uddannelsessystemet.

Oplægget handler om, at uddannelsessystemet i Danmark primært har fokus på test, 12-taller og nul-fejls-kultur – og innovation, leg med idéer og læringskultur er ikke længere på agendaen. Rane Willerslev vil i sit oplæg fokusere på, hvad fordelene er ved at tillade fejl og skæve idéer, og hvordan man kan blive en bedre advokat, hvis man tør at prøve noget nyt og tænke “vildt”.

3. netværksmøde: Tirsdag den 25. februar 2025 hos Bech-Bruun fra kl. 17-20
Advokat og psykoterapeut Anja Skau-Andersen starter netværksmødet med at evaluere, hvad der er sket siden sidst.

Oplæg: ”Falske sandheder i livet” af filosof Morten Albæk
Hvilke talemåder og normer i samfundet er det, der bidrager til, at så mange af os ender med at fortryde det liv, vi lever?

I oplægget tager Morten Albæk afsæt i sine egne erkendelser og beskriver, hvordan sproget bidrager til at stavnsbinde os eksistentielt, og han opfordrer derfor til, at vi sætter vores talemåder, der har det med at blive til levemåder, under lup. For kun på den måde kan vi blive bevidste om, hvorvidt disse ’sandheder’ tilfører eller fratrækker mening i vores egne liv.

At noget er normalt, gør det ikke partout rigtigt, og at noget er unormalt, gør det ikke automatisk forkert. Derfor må det til alle tider være sekundært, hvad andre forventer af os, mens det primære er, at vi lever det liv, vi selv ønsker at leve. Og for at mindske afstanden mellem den vi er, og den vi ønsker at være, må vi finde og forkaste vores egne falske sandheder, så vi kan erkende, hvem vi er og ønsker at være.

o O o

Efter netværksmøderne vil deltagerne have opnået:

• Teoretisk og praktisk viden om effektive ledelsesværktøjer
• Styrkelse af selvledelse
• Indsigt i psykologiske barrierer for selvledelse og gennemslagskraft i rådgivningen og over for modparter
• Håndtering af dalende motivation
• Konkret model for, hvordan vi giver konstruktiv og tydelig rådgivning
• Øvelse og udarbejdelse af konkrete KPI’er for egne ledelsesmål

Kursusbeskrivelse
Der er ikke mulighed for online-deltagelse. Der vil blive serveret et let måltid til hvert netværksmøde.

Tilmelding:
OBS! Der kan max. tilmeldes seks deltagere pr. virksomhed. Systemet sender automatisk en bekræftelsesmail ved tilmelding, men i tilfælde af, at der er flere end seks deltagere fra samme virksomhed, er denne ikke gældende og der vil hurtigst muligt orienteres om dette.
Hvis der stadig er ledige pladser, fire uger efter tilmeldingen er åbnet, er der mulighed for, at virksomheder kan tilmelde flere end seks deltagere.

Afbud
Udeblivelse eller afbud efter den 15. august 2024 faktureres ligeledes til 2.000 kr. ekskl. moms.
Bliver du forhindret, skal du hurtigst muligt melde afbud til forening@danskeadvokater.dk.

Kursuspoint
Der gives desværre ikke kursuspoint til kurset, da Advokatsamfundet ikke har villet forhåndsgodkende kurset, fordi kurset overvejende vedrører personlige forhold, psykologi og samarbejde internt i virksomheden.

Vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger.

Tilmeld dig