28/3 2022 Yngre AnsættelsesAdvokater arrangement Arbejdstagerbegrebet og platformsarbejde

Det er med stor glæde at Yngre Ansættelses Advokater byder velkommen til arrangementet:

Arbejdstagerbegrebet og platformsarbejde

Arrangementet afholdes hos Kammeradvokaten og finder sted mandag den 28. marts fra kl. 15.00 – 18.00.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Kammeradvokaten, der stiller faciliteter og forplejning til rådighed for afvikling af arrangementet.

Kort om arrangementet:

Hvornår har man egentlig rettigheder som arbejdstager, når man arbejder gennem digitale arbejdsplatforme som f.eks. Wolt eller Worksome? Det spørgsmål har fagforeninger, dommere, EU-lovgivere, arbejdsretsforskere, og brancheforeninger arbejdet intenst med i snart en del år. Hvad er egentlig udfordringerne, og hvor står vi nu i en dansk kontekst?

Vi har allieret os med nogle fantastiske oplægsholdere, med stort kendskab til området. Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm, advokat Peter Nisbeth FH og underdirektør Thomas Rønnow, Dansk Erhverv.

Natalie Videbæk Munkholm vil med udgangspunkt i det klassiske arbejdstagerbegreb i dansk arbejdsret, se nærmere på udvalgte problemstillinger i lyset af

  • konkurrenceret og overenskomster for platformsarbejde – Hilfr-overenskomsten fra 2018 og konkurrencerådets hilfr-afgørelse fra 2020,
  • udenlandske domstoles tilgange til vurdering af status, og
  • EU-kommissionens 2 nye tiltag – et direktiv om arbejdsvilkår for platformsarbejde med en formodningsregel, og retningslinjer for EU-konkurrenceretten i forhold til overenskomster for platformsarbejde.

Efterfølgende vil oplægsholderne Peter Nisbeth, FH og Thomas Rønnow, Dansk Erhverv, komme nærmere ind på hvilke udfordringer og praktiske problemstillinger der kan opstå, i kølvandet på sondringerne mellem lønmodtagere og selvstændige, set fra henholdsvis en arbejdsgiver- og arbejdstagervinkel.

 Praktisk:

Der udstedes kursusbevis for 3 kursuslektioner for deltagelse i arrangementet.

Undervisernes præsentationer:


Program:

Kl. 15.00: Velkomst

15.10 – 16.30:  Arbejdstagerbegrebet og platformarbejde v/lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet.

16.30 – 16.45:  Pause

16.45 – 17.45:  Aktuelle udfordringer ved sondringen mellem lønmodtagere og selvstændige – herunder ved platformarbejde, set fra arbejdsgiver og arbejdstagervinkel v/ afdelingschef, advokat (H) Peter Nisbeth FH og underdirektør Thomas Rønnow, Dansk Erhverv

17.45 – 18.00: Spørgsmål og afrunding

Se kommende arrangementer