22/6 2023 Ølkasse-arrangement om spritny højesteretsdom

Højesteret fastslog ved dom af 23. maj 2023, at tre medarbejderes fastholdelsesbonusser ikke skulle anses som arbejdsvederlag og dermed ikke skulle honoreres som massekrav i det konkursbo, der var indtrådt i ansættelsesforholdene ved arbejdsgiverens konkurs. Højesteret udtalte i den anledning, at der ikke var tale om honorering for en særlig arbejdsindsats, og at fastholdelsesbonussen alene udgjorde en præmiering for at forblive i stillingen i en kritisk periode for virksomheden.

Sagen blev for Top-Toy A/S under konkurs procederet af advokat Morten Langer, Accura, imens advokat Sophie Becher, Ledernes Hovedorganisation, gav møde for en af medarbejderne.

Det er med stor glæde, at AnsættelsesAdvokater inviterer til ølkassearrangement, hvor Sophie og Morten vil give deres perspektiv på højesteretsdommen.

Arrangementet finder sted:

Torsdag den 22. juni 2023 kl. 9:00
Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65, København S

Fra kl. 9:00 vil der blive serveret et let kaffetraktement. Den faglige del af arrangementet forventes at vare indtil kl. 10:30.

Vel mødt til et kort fagligt indspark om en spritny højesteretsdom og en mulighed for at netværke med med-og modparter.

Tilmelding:
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. juni 2023.

Kursuslektioner:

Der udstedes ikke kursusbevis for deltagelse i arrangementet.

Se kommende arrangementer