11/5-23 – Yngre AnsættelsesAdvokater – Praktisk håndtering af sygemeldte medarbejdere

Yngre Ansættelsesadvokater byder velkommen til et nyt spændende arrangement den praktiske håndtering af sygemeldte medarbejdere, hvor et af de emner, oplægsholderne blandt andet vil komme ind på, er mulighederne inden for – og udfordringerne med – fastholdelsesfleksjob

Arrangementet finder sted:

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 16.00 – 19.00 hos Norrbom Vinding, Dampfærgevej 26, 2100 København.

Når det faglige program er slut, byder Norrbom Vinding på tapas og et glas cava.

Kort om arrangementet:
Som advokatfuldmægtig eller yngre advokat inden for ansættelsesretten kommer man sjældent udenom at rådgive om håndtering af fravær fra arbejdspladsen som følge af sygdom. Det er et område, som er under konstant udvikling, og der kommer ofte ny praksis og nye regler, som der skal tages hensyn til i rådgivningen. Dertil kommer kommunens rolle i forløbet, herunder i forbindelse med etablering af fastholdelsesfleksjob, som både kan være en langvarig og kompliceret proces, men som også kan ende med at være nøglen til at få medarbejderen tilbage på arbejdspladsen.

Til at opdatere os og gøre os klogere på ovenstående har Yngre Ansættelsesadvokater allieret sig med to oplægsholdere, der til daglig rådgiver fra hver sin ”side af bordet”, og som desuden kommer med to vidt forskellige baggrunde som henholdsvis advokat og socialrådgiver.

Først vil partner hos Norrbom Vinding, advokat (H), Yvonne Frederiksen, fortælle om de seneste ”tendenser”, hun som rådgiver for arbejdsgivere oplever, når det kommer til den praktiske håndtering af sygemeldte medarbejdere herunder særligt  de juridiske udfordringer, der er i forhold til afgrænsningen mellem sygdom og handicap, de situationer, hvor medarbejderen gør gældende, at det er forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der har udløst sygefraværet og ikke mindst i forhold til dialogen med det kommunale system i sygefraværsprocessen. Yvonne har som advokat for en lang række danske og udenlandske virksomheder mangeårig erfaring med rådgivning om sygemeldte medarbejdere. Hun har ført flere principielle retssager om emnet, herunder sager i Højesteret om udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelser i forhold til medarbejdere, som har et handicap.

Dernæst vil socialrådgiver hos Djøf, Karen Kretzschmar, give os et indblik i, hvilke ”værktøjer”, hun som rådgiver for Djøfs medlemmer gør brug af i sin rådgivning i forbindelse med arbejdsfastholdelse under sygdomsforløb. Karen vil desuden fortælle om, hvordan hun hjælper medlemmerne med at navigere i reglerne om og processen i forbindelse med fastholdelsesfleksjob og den medfølgende involvering af kommunen. Udover at være socialrådgiver er Karen også uddannet stresscoach og har mange års erfaring med rådgivning af medarbejdere, der er midt i sygdomsforløb og har brug for sparring og hjælp til, hvordan man forholder sig i forhold til både arbejdsgiver og kommunen.

Afslutningsvist vil Yvonne og Karen – med udgangspunkt i ovenstående emner – byde op til debat med inddragelse af publikum, hvor der er mulighed for at dele eksempler på situationer, man som rådgiver har været involveret i, og få de to oplægsholderes ”syn” på sagen.

Praktisk:
Prisen for deltagelse i arrangementet er 500 kr. + moms.

Arrangementet afholdes for en målgruppe af fuldmægtige og advokater med op til syv års advokatanciennitet. Oplæggene er tilrettelagt herefter, og vi henstiller til, at kun advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet tilmelder sig.

Der udstedes kursusbevis for 3 kursuslektioner for deltagelse i arrangementet.

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 4. maj 2023.

Program

16.00-16.10: Velkomst

16.10-17.20: Yvonne Frederiksen om de seneste ”tendenser” inden for praktisk håndtering af sygdom set fra arbejdsgiverens synspunkt

17.20-17.35: Pause

17.35-18.10: Karen Kretzschmar om værktøjer til håndtering af sygdomsforløb set fra medarbejderens perspektiv, herunder navigeringen i reglerne og processen i forbindelse med fastholdelsesfleksjob

18:10-18:20: Pause

18.20-19.00: Debat med inddragelse af eksempler fra tidligere rådgivning.

19.00: Norrbom Vinding byder på tapas og et glas cava

Tilmeld dig her.

Se kommende arrangementer