10.-12./11-2022 Seminar og generalforsamling 2022

 Torsdag den 10. november til lørdag den 12. november 2022

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Program:

TORSDAG

18.30 – 19.00 – Ankomst – juice, frugt, snacks

19.00 – 20.30 – Corporate Emotional Intelligence – Mikkel Severin

20.30 – Let aftenbuffet/hyggeligt samvær

FREDAG

9.30 – 10.00 – Ankomst – kaffebuffet mv.

10.00 – 10.15 – Velkomst, formandens beretning v/ formanden

10.15 – 11.15 – Workshop 1. runde – én valgmulighed blandt fire følgende:

  1. 120-dages-reglen v/ advokat Nina Wedsted, DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab og Michael Møllegaard, HK.
  2. Arbejdsvilkårsdirektivet v/ Steen Müntzberg, DA, Morten Eisensee, DI, og Peter Nisbeth, FH.
  3. Udvalgte emner om advokatundersøgelser v/ Advokat Rasmus Linding, Norrbom Vinding og Advokat Karen-Margrethe Schebye, SJ Law.
  4. Overvejelser ved etablering af warrants / incentive programmer og retsstilling ved fratræden v/ Janie C. Nielsen, Reimer Legal Advokatfirma og Nicolaj Hesgaard, Accura Advokatpartnerselskab

11.15 – 11.30 – Pause

11.30 – 12.30 – Workshop 2. runde – én valgmulighed blandt ovenstående fire muligheder under 1. workshop-runde

12.30 – 13.30 – Frokost

13.30 – 14.30 – Nyt fra Danmark og EU v/professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet og lektor Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet.

14.30 – 14.45 – Pause

14.45 – 15.45 – Nyt fra Danmark og EU, fortsat

15.45 – 16.00 – Pause

16.00 – 17.00 – Champagne og uddeling af Talentprisen af Yngre Ansættelsesadvokater v/ Louise Christensen og uddeling af H.G. Carlsen Prisen v/ fhv. højesteretsdommer Børge Dahl og indlæg fra H.G. Carlsen prisvinderen.

17.00 – 18.15 – Pause til omklædning og afslapning

18.15 – 18.45 – Velkomstdrinks

18.45 – 22.00 – Festmiddag med underholdning

22.00 – 02.00 – Festen fortsætter med dans og bar

LØRDAG

09.00 – 11.00 – Morgensang, brunch og generalforsamling

 

 

Se kommende arrangementer