20. oktober 2019

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
cam@danskeadvokater.dk

 

 

Om Yngre Ansættelsesadvokater

Yngre Ansættelsesadvokater er en netværksgruppe i foreningen Ansættelsesadvokater. Advokater og advokatfuldmægtige, der er medlemmer af Ansættelsesadvokater, med op til fem års advokatanciennitet er automatisk medlem af Yngre Ansættelsesadvokater og har adgang til at deltage i arrangementer, der omfatter specialiserede kurser, gå-hjem-møder og deltagelse i ERFA-grupper.

 

Det er et af Yngre Ansættelsesadvokaters vigtigste mål at skabe et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, få ny viden og skabe et netværk af andre specialister inden for ansættelses- og arbejdsret. Yngre Ansættelsesadvokater har derfor etableret

ERFA-grupper for yngre ansættelsesadvokater, der er tænkt som et supplement til ERFA-grupperne hos Ansættelsesadvokater, ligesom kurser og gå-hjem-møder fungerer som bidrag til den obligatoriske efteruddannelse.

 

Yngre Ansættelsesadvokater administreres af en styregruppe bestående af syv medlemmer. Styregruppens primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for medlemmerne med fokus på aktuelle emner, der er relevante for denne gruppe, ligesom styregruppen arbejder med at facilitere ”networking” blandt medlemmerne. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for Ansættelsesadvokater.

 

I de øvrige punkter på denne side kan du læse mere om Yngre Ansættelsesadvokater, dens formål, styregruppen, ERFA-grupperne, arrangementerne m.v. Vi håber, at du finder de informationer, du søger på hjemmesiden. Ellers er du altid velkommen til at kontakte et medlem af styregruppen. Kontaktinformationer finder du under punktet ”Kontakt Yngre Ansættelsesadvokater”.

 

 

 

 

 

Yngre AnsættelsesAdvokaters efterårsarrangement

Det er med stor glæde, at Yngre Ansættelsesadvokater præsenterer vores næste arrangement i 2019:   GDPR – hvem er bange for den store stygge ulv? ...
Læs mere
Seminar og generalforsamling 7.-9. november 2019 på Hindsgavl Slot

Det er os en stor fornøjelse at invitere dig til Ansættelsesadvokaters årlige heldagsseminar. Samtidig indkalder vi i overensstemmelse med vedtægterne...
Læs mere