01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

Om Yngre Ansættelsesadvokater

 

Yngre Ansættelsesadvokater er en netværksgruppe i foreningen Ansættelsesadvokater. Advokater og advokatfuldmægtige, der er medlemmer af Ansættelsesadvokater, med op til syv års advokatanciennitet er automatisk medlem af Yngre Ansættelsesadvokater og har adgang til at deltage i arrangementer, der omfatter specialiserede kurser, gå-hjem-møder og deltagelse i ERFA-grupper.Det er et af Yngre Ansættelsesadvokaters vigtigste mål at skabe et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, få ny viden og skabe et netværk af andre specialister inden for arbejds- og ansættelsesret. Yngre Ansættelsesadvokater har derfor etableret ERFA-grupper for yngre ansættelsesadvokater, der er tænkt som et supplement til ERFA-grupperne hos Ansættelsesadvokater. På samme måde fungerer Yngre Ansættelsesadvokaters kurser og gå-hjem-møder som bidrag til den obligatoriske efteruddannelse.Yngre Ansættelsesadvokater administreres af en styregruppe bestående af syv medlemmer. Styregruppens primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for medlemmerne med fokus på aktuelle emner, der er relevante for denne gruppe, ligesom styregruppen arbejder med at facilitere ”networking” blandt medlemmerne. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for Ansættelsesadvokater.I de øvrige punkter på denne side kan du læse mere om Yngre Ansættelsesadvokater, dens formål, styregruppen, ERFA-grupperne, arrangementerne m.v. Vi håber, at du finder de informationer, du søger på hjemmesiden. Ellers er du altid velkommen til at kontakte et medlem af styregruppen. Kontaktinformationer finder du under punktet ”Kontakt Yngre Ansættelsesadvokater”.

 

 

 

 

 

Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement 25. februar 2020

Deltag i Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement. Temaet er denne gang:   PROCES – DO’S AND DON’TS Arrangementet vil finde sted tirsdag den 2...
Læs mere
Seminar den 23. april 2020 Program udsendes senere

Seminar den 23. april 2020. Program udsendes senere
Læs mere