14. august 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Finn Schwarz årets H.G. Carlsens pris.


  

 

På billedet ses fra venstre mod højre Børge Dahl, foreningens formand Pernille Backhausen, Finn Schwarz og Lars Svenning Andersen
 

 

 

 

Priskomiteen udpeger advokat Finn Schwarz til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2017.
Finn Schwarz har gennem en mangeårig periode beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på et højt fagligt niveau. Hans virke favner bredt, fra den klassiske ansættelsesret, over direktørforhold til arbejdsskade- og arbejdsmiljøret. Finn Schwarz har ført et stort antal rets- og voldgiftssager, herunder principielle sager ved Højesteret. Han er forfatter og medforfatter af en række praktisk anvendelige bøger om en bred vifte af ansættelsesretlige temaer. Han har stillet sin viden og erfaring til rådighed som foredragsholder og underviser ved talrige kurser og fag-lige arrangementer. Derudover har Finn Schwarz ydet en betydelig kollegial ind-sats som bestyrelsesmedlem og næstformand i AnsættelsesAdvokater og som medlem af Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret. Hans høje faglige niveau, fairness og vilje til at lytte til andre og søge løsninger er særdeles værdsat i behandlingen af tvister og gennemsyrer hele hans faglige virke.

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en sær-lig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Finn Schwarz har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættel-sesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2017.
 

København, den 2. august 2017


Lars Svenning Andersen            Børge Dahl        Jens Kristiansen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?

Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.   H.G. Carlsen prisen H.G...
Læs mere
AnsættelsesAdvokaters seminar om OK 2020 den 18. juni

Vi håber, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til 50 personer, for så kan vi med god afstand imellem bordene afholde seminaret.   Torsdag den 18. j...
Læs mere
Udlandstur til Bruxelles

Turen går til Bruxelles fra den 30. september til 2. oktober 2020. Arbejdsgruppen er i fuld gang med at få programmet gjort færdigt, men sæt gerne et...
Læs mere
Efterårsmøde og generalforsamling 2020

Vores efterårsmøde holdes traditionen tro på Hindsgavl Slot den 12.-14. november 2020  
Læs mere