14. august 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

 Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Nicolai Westergaard årets H.G. Carlsens pris.
 

På billedet ses fra venstre mod højre Lars Svenning Andersen, Nicolai Westergaard, Børge Dahl og foreningens formand Pernille Backhausen

 

 

Nicolai Westergaard har over en mangeårig periode været fremtrædende repræ-sentant for den voksende gruppe af dygtige og engagerede advokater, som har specialiseret sig i arbejdslivets mangeartede forhold. Hans arbejdsfelt spænder vidt – lige fra kollektiv arbejdsret, over ansættelsesret til arbejdsskadesikring. Han har ført adskillige principielle retssager, herunder sager ved Højesteret, og været bisidder for ministre og embedsmænd i en række kommissioner. Hans ar-bejde har været kendetegnet ved et højt fagligt niveau og stort engagement i små som store sager og af klassiske dyder som ordentlighed, grundighed og god kolle-gial opførsel. Han har tillige gennem hele 30 år fungeret som ordinær dommer i Arbejdsretten, og han har i en lang årrække stillet sin faglige indsigt og erfaring til rådighed ved undervisning og kurser for arbejdslivets praktikere. Nicolai Wester-gaard har gennem mere end 40 års advokatvirke opnået en dybtgående indsigt i den danske model og dens grundlæggende værdier. Hans indsats på området er alment respekteret.

 

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en sær-lig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Nicolai Westergaard har ydet en særlig, mangeårig indsats på det arbejds- og an-sættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at han bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2015.

 

 

København, den 14. august 2015

 

 

Lars Svenning Andersen     Børge Dahl     Jens Kristiansen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?

Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.   H.G. Carlsen prisen H.G...
Læs mere
Udlandstur til Bruxelles - aflyst

Turen til Bruxelles i efteråret er desværre aflyst pga COVID-19. Arbejdsgruppen arbejder på at flytte turen til 2021.  
Læs mere
Efterårsmøde og generalforsamling 2020

Vores efterårsmøde holdes traditionen tro på Hindsgavl Slot den 12.-14. november 2020  
Læs mere