01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokaterne Leo Lybæk Hansen og Helge Werner årets H.G. Carlsens pris.

  

På billedet ses fra venstre mod højre Lene Court-Payen, Børge Dahl, Leo Lybæk Hansen, foreningens formand  Pernille Backhausen, Helge Werner og Jens Kristiansen.

 

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner

 

Priskomiteen udpeger afdelingschef Leo Lybæk Hansen og arbejdsretschef Helge Werner til at modtage H. G. Carlsen prisen for 2014.
 

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har over en mangeårig periode været fremtrædende repræsentanter for de grundlæggende værdier i den danske arbejdsmarkedsmodel. De har løbende bidraget til at anvende og udvikle det arbejdsretlige system i en tillidsfuld og samarbejdspræget ånd mellem arbejdsgiver- og lønmodtagersiden. Det gælder lige fra håndteringen af daglige konflikter på den enkelte arbejdsplads, over vanskelige overenskomstfornyelser og principielle retssager til reformer af det arbejdsretlige system. Begge har ydet markante faglige bidrag som bl.a. faste procedører i Arbejdsretten, deltagere i en række lovforberedende udvalg og centrale aktører i den løbende implementering af EU-direktiver i dansk arbejds- og ansættelsesret. Deres indsats har været kendetegnet ved et stort fagligt engagement, fokus på konstruktive løsninger og respekt for modpartens synspunkter.
 

Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har tillige i deres daglige virke været med til at fremme gode kollegiale relationer på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Det har også ytret sig i deres engagerede virke som bestyrelsesmedlemmer i Dansk Forening for Arbejdsret siden foreningens oprettelse for mere end 20 år siden. De har også løbende været med til at debattere aktuelle problemstillinger af bred interesse for kolleger inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. De har altid været villige til at stille deres omfattende viden og indsigt i det arbejdsretlige system til rådighed for både kolleger og andre interesserede, herunder som undervisere og oplægsholdere på talrige kurser og konferencer.
 

H. G. Carlsen prisen skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Leo Lybæk Hansen og Helge Werner har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at de sammen bør modtage H. G. Carlsen prisen for 2014.

 

København, den 12. september 2014
 

 

Lars Svenning Andersen        Børge Dahl        Jens Kristiansen

 

 

 

 

 

 

Seminar den 23. april 2020

Seminar den 23. april 2020. Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar Torsdag den Seminar den 23. april 2020 kl. 13.00 på R...
Læs mere