14. august 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Priskomiteen i foreningen Ansættelsesadvokater har tildelt advokat Jacob Goldschmidt årets H.G. Carlsens pris.

  

 

Jacob Goldschmidt modtager prisen som en hæder for en ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.
 

 

Jacob Goldschmidt er en af de markante advokatprofiler på lønmodtagerside, og har ført et stort antal retssager for både faglige organisationer og enkeltpersoner. Gennem sit advokatvirke har han været med til at udvikle det arbejds- og ansættelsesretlige område via en række principielle retssager ved Højesteret, EU-Domstolen og andre retsorganer. Blandt andet har han ført mange principielle og komplekse sager om aktieaflønningsprogrammer.

 


Jacob Goldschmidt har desuden bidraget markant i kollegiale sammenhænge. For eksempel er han medstifter af foreningen for Ansættelsesadvokater, som han har fungeret som formand for siden 2007, hvor foreningen blev stiftet. Han har blandt andet herigennem en stor del af æren for at sikre advokaters efteruddannelse på et højt fagligt niveau inden for hele det arbejds- og ansættelsesretlige område. Desuden har han bidraget til at fremme gode kollegiale relationer på tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverside fx gennem etablering af erfa-grupper. Endvidere er han en efterspurgt oplægsholder ved seminarer og konferencer.

 


Jacob Goldschmidt er partner hos advokatfirmaet Elmer & Partnere. Han underviser endvidere jura-studerende på Københavns Universitet og fuldmægtige på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

Samtidig med hæderen modtager Jacob Goldschmidt en pris på 25.000 kr.

 


Prisen er opkaldt efter advokat H.G. Carlsen, som var pioner i den ansættelsesretlige disciplin. Han var en meget aktiv procedør og rådgiver og udgav i 1963 1. udgaven af Dansk Funktionærret. H.G. Carlsen døde i 2001.

 


Prisen tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”, og priskomiteen består af tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, professor, dr. jur. Jens Kristiansen og advokat Jørgen Boe.

 


Ansættelsesadvokater er en brancheforening for advokater med speciale i ansættelsesret, og H.G. Carlsen-prisen er derfor den største anerkendelse, der kan gives kolleger i kredsen af Ansættelsesadvokater.

 


For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Yvonne Frederiksen, næstformand for Ansættelsesadvokater, Advokatfirmaet Norrbom Vinding,
mobil 21 68 41 29

 

 

 

 

 

Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?

Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.   H.G. Carlsen prisen H.G...
Læs mere
Udlandstur til Bruxelles - aflyst

Turen til Bruxelles i efteråret er desværre aflyst pga COVID-19. Arbejdsgruppen arbejder på at flytte turen til 2021.  
Læs mere
Efterårsmøde og generalforsamling 2020

Vores efterårsmøde holdes traditionen tro på Hindsgavl Slot den 12.-14. november 2020  
Læs mere