01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Mette Klingsten har modtaget H. G. Carlsen prisen i 2011.

På Ansættelsesadvokaters seminar fredag den 11. november 2011 blev H.G. Carlsen prisen uddelt for anden gang. Modtageren udpeges af en priskomite bestående af tidl. højesteretsdommer Poul Sørensen, Advokat Jørgen Boe, Kromann Reumert og professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet.
 

    

 

På billedet ses Mette Klingsten omgivet af fra venstre mod højre Jørgen Boe, Jens Kristiansen og foreningens formand Jacob Goldschmidt.


Tildeling af H. G. Carlsens pris i 2011
Priskomiteen udpeger advokat Mette Klingsten til at modtage H. G. Carlsens pris. Mette Klingsten har gennem mange år arbejdet med det arbejds- og ansættelsesretlige område som specialområde. Som advokat har hun en markant faglig og saglig rofil med sans for de store linjer, men også med blik for detaljen. Hun har procederet mange ansættelsesretlige sager ved domstolene og ydet rådgivning til en lang række danske og udenlandske virksomheder. Det høje faglige niveau kommer også til udtryk i flere bøger inden for det ansættelsesretlige område, navnlig ”Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse” (eneforfatter) samt ”Masseafskedigelse” og ”Personalehåndbogen – Jura og HR” (begge som medforfatter). Endvidere har hun haft en omfattende undervisningsvirksomhed inden for især det ansættelsesretlige område, herunder som ekstern lektor i ”Individuel ansættelsesret” ved Københavns Universitet, hvor hun i 2003 blev kåret som ”Årets underviser” af de studerende ved Det Juridiske Fakultet. Siden foråret 2010 har hun løbende formidlet sin omfattende ansættelsesretlige viden via en fast klumme i Berlingske Business (”Nyt om arbejdsret”). Hertil kan føjes, at Mette Klingsten er en vellidt kollega, som har ydet mange væsentlige bidrag i kollegiale sammenhænge, herunder som medlem af bestyrelsen for AnsættelsesAdvokater.


H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at Mette Klingsten har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne baggrund finder vi, at hun bør modtage H. G. Carlsens pris for 2011.


Jørgen Boe         Jens Kristiansen         Poul Sørensen

 

 

 

 

Seminar den 23. april 2020

Seminar den 23. april 2020. Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar Torsdag den Seminar den 23. april 2020 kl. 13.00 på R...
Læs mere