14. august 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Mariann Norrbom og Lars Svenning Andersen fik som de første H. G. Carlsen prisen 2010.

På Ansættelsesadvokaters seminar fredag den 12. november 2010 blev H.G. Carlsen prisen for første gang uddelt. Modtageren udpeges af en priskomite bestående af tidl. højesteretsdommer Poul Sørensen, Advokat Jørgen Boe, KromannReumert og professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet. Under festlige rammer med deltagelse af ca. 200 af foreningens medlemmer overrakte priskomiteen prisen på 25.000 kr. til hver af modtagerne.
 

       

 

På billederne ses Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom omgivet af fra højre mod venstre Jørgen Boe, Poul Sørensen og foreningens formand Jacob Goldschmidt.

 

Tildelingerne var skriftligt motiveret med følgende ord:
 
Tildeling af H. G. Carlsens pris i 2010
Priskomiteen udpeger advokaterne Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom til at modtage H. G. Carlsens pris.
Lars Svenning Andersen har gennem sine mange år som advokat procederet en lang række ansæt-telsesretlige sager både for Højesteret og for EF-domstolen. Hertil kommer hans omfattende og betydende for¬fatterskab inden for det ansættelsesretlige område, navnlig ”Funktionærret” og ”Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse”. Begge værker er fagligt anerkendte og har spillet en stor rolle i praksis, lige som ”Funktionærret” indbragte ham en ph.d.-grad ved Aarhus Universitet. Endvidere har han haft en omfattende undervisnings¬virksomhed inden for det ansættelses- og arbejdsretlige område ved både Aarhus Universitet og private kursusudbydere.  Endelig har han i adskillige år virket som dommer i Arbejdsretten.


Mariann Norrbom har været en drivende kraft i udviklingen af det arbejds- og ansættelsesretlige område som et specialistområde inden for advokatbranchen, herunder som medstifter af Norrbom Vinding i 1998 og gennem et aktivt, mangeårigt engagement i det kollegiale miljø. Hertil kommer, at hun har procederet en række store og principielle sager ved Højesteret og andre domstole. Ydermere har hun været en fremtrædende dansk repræsentant i internationale advokatfora, herunder International Bar Association (bl.a. som co-chair) og European Employment Lawers’ Association (medstifter og bestyrelsesmedlem). Endelig fungerer hun som dansk rapportør for tidsskriftet European Employment Law Cases.   
 

H. G. Carlsens pris skal ifølge statutten tildeles som en påskønnelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen finder, at både Lars Svenning Andersen og Mariann Norrbom har ydet en helt ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område. På denne særlige baggrund finder vi, at de begge bør være de første modtagere af H. G. Carlsens pris.
 

 

Jørgen Boe                              Jens Kristiansen                         Poul Sørensen

 


 
Efter tildelingen forelæste Lars Svenning Andersen over udviklingen i den ansættelsesretlige disciplin gennem de seneste 30 år. Lars fremhævede EUs påvirkning af reguleringen af ansættelsesforhold og kauserede over udvalgte sager. Mariann Norrbom forelæste over fremtiden for og internationaliseringen af der ansættelsesretlige univers. Fokus var på en undersøgelse blandt mere end 100 multinationale virksomheders syn på de vigtigste udfordringer, som HR administratorer står overfor i de kommende år.
 
En stor tak skal lyde til priskomiteen for deres arbejde og et stort tillykke til modtagerne.  

 

 

 

 

AFLYST - Seminar den 23. april 2020

Seminar den 23. april 2020. Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar Torsdag den Seminar den 23. april 2020 kl. 13.00 på R...
Læs mere
Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?

Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.   H.G. Carlsen prisen H.G...
Læs mere
AnsættelsesAdvokaters seminar om OK 2020 den 18. juni

Under forudsætning af at regeringen i juni 2020 tillader større forsamlinger, vil vi med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters seminar om OK 2020, ...
Læs mere
Udlandstur til Bruxelles

Turen går til Bruxelles fra den 30. september til 2. oktober 2020. Arbejdsgruppen er i fuld gang med at få programmet gjort færdigt, men sæt gerne et...
Læs mere
Efterårsmøde og generalforsamling 2020

Vores efterårsmøde holdes traditionen tro på Hindsgavl Slot den 12.-14. november 2020  
Læs mere