01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Styregruppens virke

 

Yngre Ansættelsesadvokater administreres af en styregruppe, hvis primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for Ansættelsesadvokaters anciennitetsmæssigt yngre medlemmer med fokus på aktuelle emner, der er relevante for denne gruppe. Arrangementerne bliver tilrettelagt og fagligt tilpasset til advokatfuldmægtige og advokater med op til syv års anciennitet. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for Ansættelsesadvokater.

 

 

Derudover arbejder styregruppen blandt andet med at facilitere networking og etablering og vedligeholdelse af ERFA-grupper.

 

Styregruppen mødes fast fire gange årligt med henblik på at evaluere afholdte arrangementet og planlægge fremtidige arrangementer. Herudover mødes gruppen efter behov. Deltagerne i styregruppen skiftes til at være tovholder på arrangementerne.

 

Styregruppen består af syv medlemmer med jævn repræsentation fra lønmodtager- og arbejdsgiverside. Der er ingen fast siddeperiode i styregruppen, og medlemmerne af styregruppen kan til enhver tid udtræde. Medlemskab af styregruppen forudsætter aktiv deltagelse i gruppemøderne og aktiv involvering i planlægningen af arrangementerne m.v.

 

Styregruppen udpeger for et år ad gangen et styregruppemedlem, der som observatør deltager som repræsentant for styregruppen på bestyrelsesmøderne i Ansættelsesadvokater.

 

Nye deltagere i styregruppen optages løbende efter behov og ved en deltagers udtræden af den siddende styregruppe. Nye deltagere udpeges af den siddende styregruppe baseret på en samlet vurdering af interesse og engagement og hensynet til arbejdsgiver- og lønmodtagervægtningen i styregruppen. I tilfælde af, at flere relevante kandidater udtrykker ønske om at deltage i styregruppen, vil udvælgelsen om nødvendigt ske ved lodtrækning. Styregruppen modtager altid gerne henvendelse fra medlemmer af Ansættelsesadvokater, der er interesseret i at bidrage til styregruppens arbejde.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement 25. februar 2020

Deltag i Yngre AnsættelsesAdvokaters vinterarrangement. Temaet er denne gang:   PROCES – DO’S AND DON’TS Arrangementet vil finde sted tirsdag den 2...
Læs mere
Seminar den 23. april 2020 Program udsendes senere

Seminar den 23. april 2020. Program udsendes senere
Læs mere