16. september 2019

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
cam@danskeadvokater.dk

 

 

 

Styregruppens virke

Yngre Ansættelsesadvokater administreres af en styregruppe, hvis primære opgave er at planlægge og afvikle faglige arrangementer for Ansættelsesadvokaters yngre medlemmer med fokus på aktuelle emner, der er relevante for denne gruppe. Arrangementerne bliver tilrettelagt og fagligt tilpasset til advokatfuldmægtige og advokater med op til fem års anciennitet. Den praktiske håndtering af afholdelsen af arrangementer sker i samarbejde med sekretariatet for Ansættelsesadvokater.

Derudover arbejder styregruppen blandt andet med at facilitere networking og etablering og vedligeholdelse af ERFA-grupper.

Styregruppen mødes fast fire gange årligt med henblik på at evaluere afholdte og planlægge fremtidige arrangementer. Herudover mødes gruppen efter behov. Deltagerne i styregruppen skiftes til at være tovholder på arrangementerne.

Styregruppen består af syv medlemmer med jævn repræsentation fra lønmodtager-/arbejdsgiverside. Der er ingen fast siddeperiode i styregruppen, og medlemmerne af styregruppen kan til enhver tid udtræde. Medlemskab af styregruppen forudsætter aktiv deltagelse i gruppemøderne og aktiv involvering i planlægningen af arrangementerne m.v.

Styregruppen udpeger for et år ad gangen et styregruppemedlem, der som observatør deltager som repræsentant for styregruppen på bestyrelsesmøderne i Ansættelsesadvokater.

Nye deltagere i styregruppen optages løbende efter behov og ved en deltagers udtræden af den siddende styregruppe. Nye deltagere udpeges af den siddende styregruppe baseret på en samlet vurdering af interesse og engagement og hensynet til arbejdsgiver/lønmodtager-vægtningen i styregruppen. I tilfælde af, at flere relevante kandidater udtrykker ønske om at deltage i styregruppen, vil udvælgelsen om nødvendigt ske ved lodtrækning. Styregruppen modtager altid gerne henvendelse fra medlemmer af foreningen, der er interesseret i at bidrage til styregruppens arbejde.
 

 

 

 

 

 

 

Temadag om forhandling

Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar 19. august 2019, kl. 14.00 i Ingeniørforeningens Mødecenter Kalvebod Brygge 31, ...
Læs mere
Seminar og generalforsamling 7.-9. november 2019 på Hindsgavl Slot

Det er os en stor fornøjelse at invitere dig til Ansættelsesadvokaters årlige heldagsseminar. Samtidig indkalder vi i overensstemmelse med vedtægterne...
Læs mere