01. april 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 


23-04-2020 Seminar den 23. april 2020


Seminar den 23. april 2020.

Vi kan med glæde invitere til AnsættelsesAdvokaters næste seminar

Torsdag den Seminar den 23. april 2020 kl. 13.00 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

 

Børsnoterede selskaber har de seneste år været udsat for et støt stigende pres for at øge transparensen i forhold til aflønning af ledelsen. I kølvandet på finanskrisen tog EU fat, hvilket bl.a. har udmøntet sig i et krav om øget transparens og øget aktionærindflydelse. Fra og med i år skal generalforsamlingen i alle børsnoterede selskaber tage stilling til og fastlægge rammerne for (hele) ledelsens aflønning i kraft af de nye regler om vederlagspolitik. Allerede fra næste år vil alle børsnoterede selskaber skulle afrapportere på ledelsens aflønning (og forholdet til selskabets medarbejderes løn) i en vederlagsrapport. Den øgede transparens stiller større krav til selskabernes interne funktioner – herunder HR og kommunikation – for at få fastsat aflønningen og formidlet denne korrekt, særligt for selskaber med stort misforhold mellem direktionens og de øvrige medarbejderes løn.

 

Program for dagen

13:00 – 13:10 Velkommen og introduktion til dagens emne – Jacob Sand, partner, Gorrissen Federspiel
 
13:10 – 14:10

Øget transparens om ledelsens aflønning – selskabslovens nye krav til vederlagspolitik og -rapport - Louise Celia Korpela, partner, Gorrissen Federspiel  
 

14:10 – 14:40 Vederlagspolitik og -rapport set fra en børsnoteret virksomhed – Pernille Bregendahl, Senior Legal Counsel, Group Legal, Pandora
 
14.40 – 15.00 Pause
 
15:00 – 16:00 Fra medarbejder til ejer? - Regulering af kontraktforholdet i krydsfeltet mellem ansættelsesret, aftaleret og selskabsret - Anja Staugaard Jensen, partner, Anja Staugaard advokatfirma

 

Deltagerprisen er 1.000,00 kr. + tillæg af moms.

 

Kursuslektioner:
Der udstedes kursusbevis på 3 lektioner. Foreningen vil dagen efter arrangementet sørge for udlevering af kursusbevis til dig på mail.

Tilmeld dig her