22. oktober 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 


04-05-2020 Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?


Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.

 

H.G. Carlsen prisen

H.G. Carlsen Prisen blev indstiftet for at skabe opmærksomhed omkring udviklingen af den ansættelses- og arbejdsretlige disciplin.

 

Til at udpege modtageren er nedsat en priskomite bestående af fhv. højesteretsdommer Børge Dahl, professor Jens Kristiansen og advokat Lars Svenning Andersen.

 

I forbindelse med foreningens seminar/generalforsamling den 12. - 14. november 2020 vil prisen igen blive uddelt.

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer af Ansættelsesadvokater til at fremsende begrundede forslag til modtagere af prisen. Forslaget bør, udover navn på den pågældende, indeholde en beskrivelse af hvori den særlige indsats har bestået, og hvorfor kandidaten bringes i forslag.

 

Det er ikke en betingelse, at den pågældende er advokat eller medlem af foreningen. Det afgørende er om den pågældende opfylder kriteriet om en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

 

Bestyrelsen har udarbejdet et skema med henblik på at målrette indstillingerne til årets H.G. Carlsen pris. Dette skema vedlægges her.

 

Fristen for indstillinger er fastsat til den 10. juni 2020.

 

Forslag bedes fremsendt til foreningens sekretær på e-mail nim@djoef.dk.

 

Statut for H.G. Carlsens pris kan læses her

 

Komiteens begrundelse for tildeling til de tidligere modtagere kan læses her.

 

Talentprisen

Talentprisen tildeles en advokatfuldmægtig eller advokat med op til fem års advokatanciennitet, der med sine faglige og personlige kvalifikationer går forrest inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område og dermed fortjener en særlig anerkendelse.

 

Prisen uddeles af Yngre AnsættelsesAdvokater i forbindelse med generalforsamlingen. Yngre AnsættelsesAdvokater opfordrer medlemmerne af AnsættelsesAdvokater til at fremsende begrundede forslag til modtagere af prisen til Christoffer Lambert-Züberlein fra styregruppen af Yngre AnsættelsesAdvokater på e-mail clz@siriusadvokater.dk.