28. september 2020

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
lpe@danskeadvokater.dk
 

 

 

 

Tildeling af Talentprisen 2018
 

Styregruppen for yngre ansættelsesadvokat har peget på advokatfuldmægtig Christian Andersen-Mølgaard til at modtage Talentprisen for 2018.

Christian har gennem flere år undervist i faget grundlæggende arbejdsret på Københavns Universitet og været specialevejleder. Han er medforfatter på bøgerne ”Udstationeringsloven” og ”Udenlandsk arbejdskraft i Danmark”. Begge bøger har en faglig tyngde og det er vores indtryk, at de er værdsatte arbejdsredskaber for mange af foreningens medlemmer.

Det er Ansættelsesadvokaters opfattelse, at dette arbejde af en yngre advokat/fuldmægtig inden for det arbejds- og ansættelsesretlige felt, som kommer Ansættelsesadvokaters medlemmer til gode, fortjener en særlig anerkendelse, hvilket Talentprisen er udtryk for.
 

 

 

 

 

 

 

Skal din kandidat løbe med H.G. Carlsen prisen i år? Og hvem skal have talentprisen?

Nu skal vi finde en ny modtager af H.G. Carlsen prisen samt Talentprisen - hjælp os med at finde egnede kandidater.   H.G. Carlsen prisen H.G...
Læs mere
Udlandstur til Bruxelles - aflyst

Turen til Bruxelles i efteråret er desværre aflyst pga COVID-19. Arbejdsgruppen arbejder på at flytte turen til 2021.  
Læs mere
Efterårsmøde og generalforsamling 2020

Vores efterårsmøde holdes traditionen tro på Hindsgavl Slot den 12.-14. november 2020  
Læs mere