21. november 2019

Arrangementer

Kontakt:
AnsættelsesAdvokater

Vesterbrogade 32

1620 København V

 

 

T: +45 33 43 70 00

F: +45 33 43 70 01
cam@danskeadvokater.dk

 

 

Pernille Backhausen (formand)
SIRIUS Advokater

Frederiksberggade 11

1459 København K

Tlf. 88 88 85 85

E-mail pb@siriusadvokater.dk 

 

 

Pernille Backhausen er uddannet advokat og partner i og stifter af SIRIUS advokater, hvor hun også er bestyrelsesformand. Pernille arbejder såvel med individuel ansættelsesret som med kollektiv arbejdsret og har ført flere principielle retssager, herunder også i Højesteret. Hendes interesse for ansættelsesretlig tvistløsning har også betydet, at hun fungerer som voldgiftsdommer på det ansættelsesretlige område

   

Morten Langer (næstformand)
Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Tlf. 39 45 28 00
E-mail morten.langer@accura.dk
 

 

Morten Langer er partner hos Accura og har særlig fokus på individuelle ansættelsesforhold, fx direktørforhold, fratrædelsesaftaler, bonus- og incitamentsprogrammer, markedsføringsloven samt konkurrence- og kundeklausuler. Morten er en erfaren procedør, forhandler og rådgiver i relation til udenretlig konfliktløsning, og han er uddannet mediator. Morten er en meget anvendt foredragsholder og underviser, og han har udgivet flere bøger om konkurrence- og kundeklausuler og andre rekrutteringsbegrænsninger samt om bonus og andre aflønningsformer. 

 
Advokat Maria Muñiz Auken
FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Telefon: 35 24 60 00
E-mail: maau@fho.dk


 
   

Bo Enevold Uhrenfeldt
Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab
Amaliegade 37
Tlf. 38 41 14 41
E-mail beu@skaureipurth.com

 
Bo Enevold Uhrenfeldt er advokat og partner hos Skau Reipurth & Partnere og specialist i arbejds- og ansættelsesret. Han rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i alle typer af arbejdsretlige spørgsmål og fører retssager og fagretlige sager for Afskedigelsesnævnet, Arbejdsretten og voldgifter
   

Peter Breum
Elmer Advokataktieselskab
Store Kongensgade 23, baghuset
1264 København K
Tlf. 33 67 67 67
E-mail pb@elmer-adv.dk

 

 

 
Peter Breum er advokat fra 1987. Har arbejdet med ansættelsesret og arbejdsret på lønmodtagersiden i alle årene.
Peter har undervist på en lang række kurser både åbne og lukkede for fagforeningen
 

Morten Lind Eisensee
DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.33 77 33 77
E-mail moe@di.dk

 

 

 

Morten Eisensee er advokat hos DI. Morten har arbejdet med ansættelses- og arbejdsret i en årrække. I denne forbindelse har han ført et stort antal sager ved de civile domstole og i det fagretlige system. Siden 2004 har Morten desuden været involveret i overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked

 

Mads Krarup
Mads Krarup Advokatfirma
Balticagade 15 E st
8000 Aarhus C
Tlf. 53 88 80 68
E-mail mk@kraruplaw.dk

 

 

 

 

 

Mads Krarup er advokat (H) og indehaver af Mads Krarup Advokatfirma. Han har siden 1992 beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret på såvel lønmodtager- som arbejdsgiversiden. Han er medforfatter til flere ansættelsesretlige udgivelser. Mads er også medlem af Ligebehandlingsnævnet.

 

 

Marianne Lage
Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Alle 7
2900 Hellerup
Telefon: 33 34 40 00
E-mail: mla@horten.dk 

Marianne Lage 

 

   
   

 

Jakob Stenbakken Johnsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
Telefon: 70 15 10 00
E-mail: jjo@70151000.dk

 

 
Jakob S. Johnsen, advokat (H) er partner hos HjulmandKaptain. Jakob S. Johnsen er fagchef for HjulmandKaptains afdeling for HR-Ansættelsesret og har gennem de seneste mange år primært beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret - hovedsageligt som rådgiver for arbejdsgivere.
 

Niels Mosegaard (foreningssekretær)
DJØF
Gothersgade 133
Postboks 2126
1015 København K
Tlf. direkte   33 95 96 44
E-mail nim@djoef.dk

 

Niels har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret siden 1982. 
Niels arbejder som chefkonsulent hos DJØF, hvor han rådgiver medarbejdere, herunder særligt advokater og advokatfuldmægtige samt direktører i den private sektor om løn, ansættelses- og kontraktsvilkår, herunder klausuler, aktieoptioner mv. og indgår i forhandlinger med arbejdsgiverne om disse vilkår.

Connie Amsgård (koordinator)
Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tlf. 33 43 70 00
E-mail cam@danskeadvokater.dk 

 

 

 

 

 

 

Seminar og generalforsamling 7.-9. november 2019 på Hindsgavl Slot

Det er os en stor fornøjelse at invitere dig til Ansættelsesadvokaters årlige heldagsseminar. Samtidig indkalder vi i overensstemmelse med vedtægterne...
Læs mere